Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 383 | 108-122

Article title

Ethnocentrism among young consumers on alcoholic beverages market – case study

Content

Title variants

PL
Etnocentryzm wśród młodych konsumentów na rynku napojów alkoholowych – studium przypadku

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Despite a growing level of consumer cosmopolitism and openness to benefit from foreign products, consumer ethnocentrism seems to influence strongly the way consumers behave. Consumer ethnocentrism refers to consumer perceptions that buying foreign- made products is inappropriate and may be harmful for national business and employment. At the same time, the issue of consumer ethnocentrism is relatively uncharted on alcoholic beverages market. Therefore, the aim of this article is to investigate the level of consumer ethnocentrism on alcoholic beverages market. The research is based on an online survey among 180 young adult consumers of alcoholic beverages which was a case study for preliminary assessment of the influence of consumer ethnocentrism on consumer choices on this market.
PL
Pomimo rosnącego trendu kosmopolityzmu konsumenckiego i otwartości na nowe, zagraniczne marki i produkty etnocentryzm konsumencki wciąż wpływa na sposób zachowania się konsumentów na rynku. Etnocentryzm konsumencki odnosi się do przekonania, że zakup produktów zagranicznych jest niewłaściwy oraz może mieć negatywne skutki dla rodzimej gospodarki i firm. Etnocentryzm konsumencki na rynku napojów alkoholowych jest wciąż słabo zbadany. Stąd celem niniejszego artykułu jest identyfikacja i charakterystyka poziomu etnocentryzmu konsumenckiego na rynku napojów alkoholowych wśród młodych osób. W badaniu wykorzystano wyniki badań ankietowych wykonanych wśród 180 konsumentów, które stanowiły podstawę studium przypadku do analizy wpływu etnocentryzmu konsumenckiego na wybory konsumentów na rynku.

Year

Volume

383

Pages

108-122

Physical description

Contributors

 • University of Economics in Katowice. Faculty of Management. Department of Consumption Research
 • University of Economics in Katowice. Faculty of Management. Department of Consumption Research

References

 • Angowski M., Lipowski M. (2014), Uwarunkowania wyboru produktów żywnościowych i miejsc ich zakupu, „Marketing i Rynek”, nr 6, pp. 2-16.
 • Babbie E. (2003), Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Bogle J.C. (2009), Dość. Prawdziwe miary bogactwa, biznesu, życia, PTE, Warszawa.
 • Figiel A. (2004), Etnocentryzm konsumencki. Produkty krajowe czy zagraniczne, PWE, Warszawa.
 • Hurt&detal (2016), Raport. Rynek alkoholi w Polsce, http://www.hurtidetal.pl/article/art_id,15156-/rynek-alkoholi-w%C2%A0polsce/ (accessed: 22.05.2016).
 • KPMG (2014), Rynek alkoholi w Polsce, https://www.kpmg.com/PL/pl/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/2014/Rynek-napojow-alkoholowych-w-Polsce-2014-czesc-I.pdf (accessed: 20.05.2016).
 • Maison D., Baran T. (2014), Dobre, bo (nie) polskie?: o uwarunkowaniach i konsekwencjach etnocentryzmu konsumenckiego, „Marketing i Rynek”, nr 10, pp. 2-10.
 • Mavondo F., Tan A. (1999), Reconceptualizing the CETSCALE (Consumer Ethnocentric Tendency Scale), Paper, Monash University.
 • Rombelski D. (2015), To z powodu Rosji zaczęliśmy w Polsce produkować cydr, http://innpoland.pl/120089,polska-cydrem-plynaca (accessed: 12.05.2016).
 • Sajdakowska M. (2003), Etnocentryzm konsumencki – czynnik wpływający na decyzje nabywcze konsumentów na rynku żywności, „Technologia Alimentaria”, Vol. 2(1), pp. 177-184.
 • Shimp T.A., Sharma S. (1987), Consumer Ethnocentrism: Construction and Validation of the CETSCALE, “Journal of Marketing Research”, Vol. 24, pp. 280-289.
 • Siemieniako D., Kubacki K., Glinska E., Krot K. (2011), National and Regional Ethnocentrism: A Case Study of Beer Consumers in Poland, “British Food Journal”, Vol. 113(3), pp. 404-418.
 • Szromnik A., Wolanin-Jarosz E. (2014), Etnocentryzm konsumencki na zglobalizowanym rynku – czynniki i procesy kształtowania (cz.1), „Marketing i Rynek”, nr 4, pp. 2-13.
 • Taborecka-Petrovicova J., Gibalova M. (2014), Measurement of Consumer Ethnocentrism of Slovak Consumers, “International Review of Management and Marketing”, Vol. 4(4), pp. 247-258.
 • Zalewska K. (2011), Etnocentryzm konsumencki – istota, przejawy, przykłady, “Młodzi w nauce. Studenckie Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. St. Staszica w Białymstoku”, vol. 4, pp. 16-25.
 • Zawadzki, M. (2013), Denaturalizacja paradygmatu funkcjonalizmu w epistemologii nauk o zarządzaniu. Perspektywa nurtu krytycznego, “Organization and Management”, nr 155, pp. 14-15.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-cb72b5e8-eb15-4ac4-83f9-af94eaecd242
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.