PL EN


Journal
2012 | 10 | 1(18) | 80-90
Article title

Groza wyssana z piersi – uwagi o kołysankach, potworach i traumie

Authors
Title variants
EN
HORROR SUCKED FROM THE BREAST. NOTES ON LULLABIES, MONSTERS AND TRAUMA
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The essay focuses on the problem of trauma and the fear which it yields, and which becomes the source of monstrosity. “An encounter with a monster” (a traumatic experience) becomes a central element of numerous lullabies of various types (both: folk and literary ones). The analysis of lullabies’ fragments as well as of the selected motifs of the film The milk of sorrow (La teta asustada, directed by Claudia Llosa) aims to show the presence of monsters in the relationship between mothers and children, and their role in the development of an individual. The author also tries to show the complex relations between fictitious monsters and an image of a monstrous and incomprehensible reality.
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny, pl. Sejmu Śląskiego 1, 40-032 Katowice
References
 • - Z. Bauman, Płynny lęk, przeł. J. Margański, Kraków 2008.
 • - B. Bettelheim, Rany symboliczne. Rytuały inicjacji i zazdrość męska, Warszawa 1989.
 • - J. Brach-Czaina, Otwarcie, [w:] Szczeliny istnienia, Kraków 1999.
 • - N. Carroll, Disgust or fascination: a response to Susan Feagin [online]. Dostępny: www. jstor.org/pss/4320275 [16.01.11].
 • - D. Danek, Ludzkie, międzyludzkie, wstęp do: B. Bettelheim, Rany symboliczne. Rytuały inicjacji i zazdrość męska, Warszawa 1989.
 • - P. Dybel, Fantazja, trauma i rzeczywistość. Pojęcie nieświadomych wyobrażeń/ fantazji u Freuda i Klein, [w:] Okruchy psychoanalizy. Teoria Freuda między hermeneutyką i post-strukturalizmem, Kraków 2009.
 • - J. Fiedorczuk, Kołysanka, [w:] Tlen, Wrocław 2009.
 • - L. del Giudice, Ninna-nanna-nonsense? Fears, Dreams, and Falling in the Italian Lullaby, „Oral Tradition” 1988, 3/3 [online]. Dostępny: journal.oraltradition.org/files/ articles/3iii/3_giudice.pdf, [28.04.10, tłum. B.S.].
 • - F. G. Lorca, On lullabies [online]. Dostępny: www.poetryintranslation.com/PITBR/ Spanish/Lullabies.htm [16.01.11].
 • - K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian, t. 2.: Kultura duchowa, cz. 2, Kraków 1968.
 • - D. E. Roberts, Motherhood and crime, „Social Text” 1995, no. 42 [online]. Dostępny: http://www.jstor.org/stable/466666 [03.12.10].
 • - H. Segal, Wprowadzenie do teorii Melanii Klein, Gdańsk 2005.
 • - W. Słobodnik, Kołysanka z getta, [w:] W cieniu syreny i wierzby, Warszawa 1963.
 • - A. Słonimski, Kołysanka, [w:] Poezje zebrane, Warszawa 1964.
 • - K. Strzelewicz, Zapis. Opowieść Aleksandra Kulisiewicza, Kraków 1984.
 • - A. Świrszczyńska, Kołysanka, [w:] Czarne słowa, Kraków 1967
 • - A. Wieczorkiewicz, Monstruarium, Gdańsk 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-cb974e4a-d5ad-4483-9eed-efdb12b9caaa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.