PL EN


2016 | 270 | 200-208
Article title

Poczucie związanego z pracą przepływu jako czynnik sukcesu zawodowego pracowników w sektorze publicznym

Authors
Content
Title variants
EN
Work-related flow as a factor of employees' career success in the public sector
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W ostatnich latach wyraźnie rośnie zainteresowanie wykorzystaniem dorobku Pozytywnej Nauki Organizacji w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach publicznych. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na zagadnienie poczucia związanego z pracą przepływu i jego związków z sukcesem zawodowym pracowników organizacji publicznych. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania: jaki jest poziom poczucia przepływu doświadczanego przez pracowników organizacji publicznych oraz czy poczucie przepływu jest powiązane z ich sukcesem zawodowym? Cele te zostaną zrealizowane poprzez zaprezentowanie wyników badań empirycznych przeprowadzonych wśród pracowników organizacji publicznych.
EN
An interest in the use of achievements of Positive Organizational Scholarship in the practice of Human Resource Management in the public organizations has distinctly grown in the last years. In this context attention should be paid to the issue of work-related flow and its relationships with career success of public organizations’ employees. This paper tries to answer the following questions: what is the level of flow of the public organizations’ employees and is flow experienced by employees connected with their career success? These aims will be achieved by presenting the results of empirical research carried out among employees of public organizations.
Year
Volume
270
Pages
200-208
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych
References
 • Bakker A.B. (2005), Flow Among Music Teachers and Their Students: The Crossover of Peak Experiences, "Journal of Vocational Behavior", nr 66.
 • Bakker A.B. (2008), The Work-related Flow Inventory: Construction and Initial Validation of the WOLF, "Journal of Vocational Behavior", nr 72.
 • Burke R.J. (2010), Flow, Work Satisfaction and Psychological Well-Being at the Workplace, "IUP Journal of Soft Skills", nr IV(1 & 2).
 • Csikszentmihalyi M. (1975), Beyond Boredom and Anxiety, Jossey-Bass, San Francisco.
 • Gattiker U., Larwood L. (1986), Subjective Career Success: A Study of Managers and Support Personnel, "Journal of Business and Psychology", nr 1(2).
 • Judge T.A., Kammeyer-Mueller J.D. (2007), Personality and Career Success [w:] H.P. Gunz, M.A. Peiperl (red.), Handbook of Career Studies, Sage Publications, Thousand Oaks.
 • LeFevre J. (1988), Flow and the Quality of Experience During Work and Leisure [w:] M. Csikszentmihalyi, I. Csikszentmihalyi (red.), Optimal Experience: Psychological Studies of Flow in Consciousness, Cambridge University, Press New York.
 • Marzec I. (2008), Od mentoringu do sukcesu zawodowego pracowników w społeczeństwie informacyjnym [w:] A. Stabryła (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, "Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", t. II, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Marzec I. (2011), Klimat uczenia się w organizacji czynnikiem subiektywnego sukcesu zawodowego pracowników [w:] M. Pawlak (red.), Nowe tendencje w zarządzaniu - spotkanie teorii z praktyką, Wyd. KUL, t. 2, Lublin.
 • Salanova M., Bakker A.B., Llorens S. (2006), Flow at Work: Evidence for an Upward Spiral of Personal and Organizational Resources, "Journal of Happiness Studies", nr 7.
 • Seibert S.E., Kraimer M.L., Liden R.C. (2001), A Social Capital Theory of Career Success, "Academy of Management Journal", nr 44.
 • Swanson R.A., Holton E.F. III (2009), Foundations of Human Resource Development, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco.
 • Wieczorkowska G., Kochański P., Eljaszuk M. (2003), Statystyka. Wprowadzenie do analizy danych sondażowych i eksperymentalnych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-cce25d41-8ccb-4549-a51a-0e9ae8e0e451
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.