Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 347 | 78-87

Article title

Wpływ kryzysu finansowego na innowacyjność gospodarek

Content

Title variants

EN
The impact of financial crisis on economies innovation

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Innowacyjność przedsiębiorstw i gospodarek stała się czynnikiem koniecznym utrzymania ich konkurencyjności oraz wzrostu. Kryzys finansowy w 2008 r. pokazał, że podmioty gospodarcze, zachowując się typowo, redukują inwestycje w innowacje. Redukcja poziomu tych inwestycji nie była jednakowa dla wszystkich przedsiębiorstw, niektóre nawet zwiększyły swój poziom tego rodzaju wydatków. Co ciekawe, przedsiębiorstwa i kraje, które mimo kryzysu zwiększyły poziom inwestycji w innowacje, odnotowały większą elastyczność wobec ciężkich warunków gospodarczych. Celem artykułu jest analiza skutków kryzysu finansowego dla innowacyjności przedsiębiorstw w ramach różnych gospodarek, a także próba identyfikacji narzędzi służących odzyskania poziomu innowacyjności przez gospodarki.
EN
Innovation in enterprises is a key factor fostering competition and growth. Financial crisis in 2008 has shown that enterprises – in terms of crisis, behave typically, limiting investment in in innovation. But the reduction level hasn’t been similar for all R&D investing enterprises, some have even increased this kind of outlays. Moreover – countries increasing R&D spending have been more flexible in terms of economic downturn. The goal of the article is the analysis of the crisis consequences for innovation enterprises amongst different economies and also the attempt to identify the innovation policy measures towards innovation recovery.

Year

Volume

347

Pages

78-87

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Ekonomii Zarządzania i Turystyki. Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej

References

 • Aghion P., Howitt P. (1992), A Model of Growth through Creative Destruction, “Econometrica”, Vol. 60(2), s. 323-352.
 • Chudik A., Fratzscher M. (2011), Identifying the Global Transmission of the 2007-2009 Financial Crisis in a GVAR Model, Working Paper Series, No. 1285, January 2011, European Central Bank.
 • European Commission (2011), Monitoring Industrial Research: The 2011 EU Industrial R&Dinvestment Scoreboard, Luxembourg.
 • European Union (2016), European Innovation Scoreboard, http://www.knowledgetransferireland.com/About_KTI/Reports-Publications/European-Innovation-Scoreboard-2016.pdf (dostęp: 15.04.2017).
 • Filar D., Rzońca A., Wójtowicz G. (2007), Skąd się biorą kryzysy? [w:] D. Filar, A. Rzońca, G. Wójtowicz (red.), Ekonomia po polsku, CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Filippetti A., Archibugi D. (2010), Innovation in Times of Crisis: National Systems of Innovation, Structure, and Demand, “Research Policy”, doi:10.1016/j.respol.2010.09.001.
 • Kanerva M., Hollanders H. (2009), The Impact of the Economic Crisis on Innovation, Analysis based on the Innobarometer 2009 survey, InnoMetrics.
 • Kopaliński W. (1994), Słownik wyrazów obcych i obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Männasoo K., Meriküll J. (2011), R&D in Boom and Bust: Evidence from the World Bank Financial Crisis Survey, Working Papers of EestiPank, No. 7.
 • Mishkin F.S. (2004), The Economics of Money, Banking and Financial Markets, HarperCollins, http://books.mec.biz/tmp/books/UUS2534MHYWCMGCGBB23.pdf (dostęp: 15.04.2017).
 • OECD (2012), Technology and Industry Outlook 2012, http://dx.doi.org/10.1787/sti_outlook-2012-en (dostęp: 15.04.2017).
 • Reinhart C.M., Rogo K.S. (2011), From Financial Crash to Debt Crisis, “American Economic Review”, No. 101, s. 1676-1706, http://www.aeaweb.org/articles.php? doi=10.1257/aer.101.5.1676 (dostęp: 15.04.2017).
 • Schumpeter J.A. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 • Schumpeter J.A. (2009), Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-ccf3d06e-fbe3-4fb5-b9ef-18c8b1da743d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.