Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 388 | 59-73

Article title

Nowe technologie i ich wpływ na łańcuchy dostaw. Sztuczna inteligencja

Content

Title variants

EN
New technologies and their influence on supply chains. Artificial intelligence

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Punktem wyjścia do rozważań na temat przyszłości biznesu zawartych w artykule jest opublikowany w 2018 r. raport z badania przeprowadzonego przez MIT wśród kierownictwa firm reprezentujących różne sektory gospodarki [Segars, 2018]. Wskazuje on na siedem podstawowych technologii, które zmienią świat. Są to: przetwarzanie globalne, sieci bezprzewodowe, biotechnologia, druk 3D, sztuczna inteligencja, nanotechnologia i robotyka. Każda z ww. technologii wykazuje trzy charakterystyczne właściwości, które odróżniają je od technologii będących motorem poprzednich rewolucji. Są to sztuczna inteligencja, „naturalny interfejs” oraz globalne przetwarzanie, co daje podstawę do stwierdzenia, iż wzorcem przyszłego biznesu ma być inteligentna cyfrowa sieć. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie wybranych obszarów w obrębie łańcucha dostaw, w których – zdaniem autora – zastosowanie sztucznej inteligencji będzie miało szczególne znaczenie.
EN
The starting point for the considerations on the future of business contained in the article is the report from the survey conducted by MIT among the management of companies representing various economic sectors. Report points to seven basic technologies that will change the world. These are: sequential processing, wireless networks, biotechnology, 3D printing, artificial intelligence, nanotechnology and robotics. Each of these technologies has three characteristic properties that distinguish them from technologies that are the engine of previous revolutions. They are intelligence (artificial intelligence), “natural interface” and universality and ubiquity. This indicates an intelligent digital network as a model for future business. The aim of this study is to identify selected areas within the supply chain, in which – according to the author – the use of artificial intelligence will be of particular importance.

Year

Volume

388

Pages

59-73

Physical description

Contributors

 • AGH w Krakowie. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem

References

 • Biedrzycki N., Trwałe połączenie technologii z człowieczeństwem – czyli co w 2017, https://norbertbiedrzycki.pl/trwale-polaczenie-technologii-czlowieczenstwem-czyliczego-mozemy-sie-spodziewac-2017-czesc-3-4/ (dostęp: 10.05.2018).
 • Daihes K., Ramakrishna G., AI Is Already Transforming Supply Chain Planning – Are You on Board? http://www.opexanalytics.com/ai-already-transforming-supplychain-planning-board/ (dostęp: 20.05.2018).
 • Ford M. (2016), Świt robotów, cdp.pl, Warszawa.
 • Grance T., Mell P., The NIST Definition of Cloud Computing, National Institute of Standards and Technology U.S. Department of Commerce. Special Publication 800-145, http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800–145.pdf (dostęp: 31.03.2019).
 • Jagielska M. (2017), Sztuczna inteligencja w zarządzaniu – stan aktualny a perspektywy, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. XVIII, z. 2, cz. II, s. 9-19.
 • Maternowska M. (2017), Wpływ nowoczesnych technologii na zmiany w sposobie zarządzania, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, nr 5, s. 394-403.
 • McIlwraight D., Marmanis H., Babenko D. (2017), Inteligentna sieć. Algorytmy przyszłości. Wydanie II. Helion, Gliwice.
 • Schwab K. (2018), Czwarta rewolucja przemysłowa, Studio Emka, Warszawa.
 • Segars A.H., Seven Technologies Remaking the World, https://sloanreview.mit.edu/projects/seven-technologies-remaking-the-world/ (dostęp: 15.05.2018).
 • Soldaty A., Cyfrowy bliźniak – jeszcze wizja czy już rzeczywistość? https://www.controlengineering.pl/cyfrowy-blizniak-jeszcze-wizja-czy-juz-rzeczywistosc/ (dostęp: 30.03.2019).
 • Ustundag A., Cevikcan E. (2018), Industry 4.0: Managing The Digital Transformation, Springer Series in Advanced Manufacturing.
 • Wiecka A. (2016), Dokąd zmierza analityka w biznesie, Harward Business Review Polska, https://www.hbrp.pl/b/dokad-zmierza-analityka-w-biznesie/PiWBab13H (dostęp: 10.05.2018).
 • [www 1] https://www.wsj.com/video/andrew-ng-ai-is-the-new-electricity/56CF4056-4324-4AD2-AD2C-93CD5D32610A.html (dostęp: 10.05.2018).
 • [www 2] https://businessinsider.com.pl/technologie/jak-panowac-nad-maszynami-zasady-hawkinga-i-muska/g9jk0dt (dostęp: 10.05.2018).
 • [www 3] https://www.independent.co.uk/news/science/stephen-hawking-transcendencelooks-at-the-implications-of-artificial-intelligence-but-are-we-taking-9313474.html (dostęp: 25.05.2018).
 • [www 4] The impact of the 2018 strategic technology trends on unified work groupcommunications http://docs.media.bitpipe.com/io_14x/io_140261/item_1626375/Motorola-Solutions-Unified-Workgroup-Communications-Gartner-Brief.pdf (dostęp: 30.04.2018).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-cd44525b-11ba-46b9-906a-a614f7ee89ec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.