Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 270 | 285-293

Article title

Zmiany w zachowaniach nabywczych polskich e-konsumentów

Authors

Content

Title variants

Changes in behavior Polish e-consumers

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych teoretycznych aspektów zachowań nabywczych e-konsumentów oraz przedstawienie wyników badań dotyczących wybranych elementów zachowań Polaków w Internecie. Pojawienie się możliwości dokonywania transakcji kupna-sprzedaży w Internecie zmieniło funkcjonowanie handlu detalicznego i rynku usług. Dostęp do informacji w Internecie pozwala konsumentowi na bardziej racjonalne i przemyślane zakupy. W artykule przedstawiono wyniki badań wskazujące na występowanie wśród polskich konsumentów efektu ROPO.
EN
The aim of this article is to present theoretical aspects of behavior of e-consumers and present the results of research of the behavior of e-consumer in Poland. The possibility of buying and selling on the Internet has changed the functioning of the retail and services market. Access to information on the Internet allows the consumer to more rational and thoughtful shopping. The article presents the findings of occurrence among Polish consumers ROPO effect.

Year

Volume

270

Pages

285-293

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Rynku i Konsumpcji

References

 • Bilińska-Reformat K. (2014), Information and Communication Technologies as Determinant of the Growth in Competitiveness of Commercial Enterprise, "Handel Wewnętrzny w Polsce", Raporty IBRKK.
 • Buczyńska T. (2007), Mikroekonomia, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa-Łódź.
 • Jaciow M. (2011), Fora internetowe jako źródło informacji - możliwości i ograniczenia wykorzystania w badaniach zachowań nabywczych [w]: K. Mazurek-Łopacińska, M. Sobocińska (red.) Badania marketingowe - metody, nowe podejścia i konteksty badawcze, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 236, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Jaciow M., Wolny R. (2011), E-consumer in Poland. Behaviours& Typology, CBiE, UE, Katowice.
 • Jaciow, M., Wolny, R., Stolecka-Makowska, A. (2013), E-consumer in Europe. Comparative analysis of behaviours, Helion, Gliwice.
 • Marciniak S. (red.) (2001), Makro i mikroekonomia. Podstawowe problemy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Nasiłowski M. (2006), System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, KeyText, Warszawa.
 • Oleksiak A., Białek J. (2008), Mikroekonomia, KeyText, Warszawa.
 • Pęgowski M.P., (2006), Między słowami. O wieloznaczności terminologii internetowej [w:] Ł. Jonak, P. Mazurek, M. Olcoń, A. Przybylska, A. Tarkowski, J.M. Zając (red.) Re: Internet - społeczne aspektu medium, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Piorunowska-Kokoszko J. (2014), Efekt ROPO i jego wpływ na komunikację w sektorze e-commerce, "Logistyka", nr 3.
 • Wiszniewski Z. (red.) (1997), Mikroekonomia współczesna. Syntetyczne ujęcie, WSBFiZ, CEiRB, Warszawa.
 • Wolny R. (2015), Efekt ROPO w procesie zakupu usług konsumentów z Niemiec, "Marketing i Rynek", nr 8.
 • [www 1] www.ec.europa.eu (dostęp: 15.07.2015).
 • [www 2] http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard/poland.
 • [www 3] http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_ci_ in_h&lang =en.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-cde93c2f-3077-41d0-8885-2c2517e6c977
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.