Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2013 | 11 | 1(20) | 157-172

Article title

NINETEENTH-CENTURY POSITIVISM ON WOMEN, DEGENERATION AND SEXUAL DIFFERENCE: FREDERICK HARRISON’S THE EMANCIPATION OF WOMEN

Selected contents from this journal

Title variants

PL
Dziewiętnastowieczny pozytywizm o kobietach, degeneracji i różnicy płci: Fredericka Harrisona Emancypacja kobiet

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Niniejszy artykuł stanowi interpretację eseju Fredericka Harrisona (The Eman-cipation of Women) z 1891 roku opublikowanego na łamach The Fortnightly Review. Swój wywód rozpoczynam od krótkiego szkicu na temat znaczenia, jakie Wiktorianie przypisywali różnicy między kobietą i mężczyzną, koncentrując się na naukach biologicznych, których odkrycia i założenia znalazły odzwierciedlenia w dyskursie społecznym. Nie dziwi więc fakt, że Harrison opiera swoją argumentację na założeniu o niekwestionowanej różnicy biologicznej i wynikających z niej rolach społecznych oraz przekonuje czytelnika, że to właśnie od niej zależy postęp cywilizacji. Degeneracja, którą autor ten pojmuje jako popadnięcie w stan barbarzyństwa, i która jest skutkiem naruszenia różnicy płciowej, w retoryce Harrisona przyjmuje formę tego, co nazywam za Barbarą Spackman, „degenderation”, powiedzmy odrodzajowieniem. U Harrisona oznacza to utratę tego, co stanowi o istocie kobiecości i męskości, a także feminizację mężczyzny, dokonującą się poprzez jego zniżenie się do poziomu ciała i fizjologii. Degeneracja utożsamiona zostaje tutaj z to-samością, choć paradoksalnie, to nie wizja kobiet dorównujących mężczyznom, ale wizja mężczyzn równających się z kobietami oznacza ziszczenie się wizji degeneracji społeczeństwa.

Journal

Year

Volume

11

Issue

Pages

157-172

Physical description

Dates

published
2013-06

Contributors

  • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała

References

  • J. E. Chamberlin, Images of Degeneration: Turnings and Transformations, in Degeneration: The Dark Side of Progress, (eds.) J. E. Chamberlin and S. L. Gilman, New York 1985.
  • S. Siegel, Literature and Degeneration: The Representation of ‘Decadence’, in Degeneration: The Dark Side of Progress…
  • S. Sleeth Mosedale, Science Corrupted: Victorian Biologists Consider ‘The Woman Question’, “Journal of the History of Biology” 1978, no. 1.
  • F. Harrison, The Emancipation of Women, “The Fortnightly Review” July-December, 1891.
  • B. Spackman, Decadent Genealogies: The Rhetoric of Sickness from Baudelaire to D’Annunzio, Ithaca and London 1989.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-ce23d044-aeb9-4ca1-867d-0c3c910fbc77
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.