PL EN


2017 | 341 | 252-263
Article title

Postrzeganie roli współczesnego księgowego. Badania z zastosowaniem metafory zoomorficznej

Authors
Content
Title variants
EN
Perception of the contemporary accountant role. Qualitative research using zoomorphic metaphor
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule badano postrzeganie roli współczesnego księgowego. Zastosowano badania jakościowe, a konkretnie wykorzystano metaforę zoomorficzną. Przeanalizowano otrzymane na podstawie projekcji metafory zwierzęce oraz towarzyszącą im narrację uzasadniającą wybór. Badaniu poddano osoby studiujące na kierunku finanse i rachunkowość, specjalizacji rachunkowość i auditing, które zgodnie z deklaracjami oraz wybranym kierunkiem studiów można uznać za przyszłych księgowych. W rezultacie zastosowanej procedury badawczej uzyskano spójny obraz pracy księgowego.
EN
The paper investigates the perception of contemporary accountant role. The zoomorphic metaphor is used. The projected animal metaphors and the choiceexplaining narration is analyzed. The research group consisted of person studying finance and accounting specializing in accounting and auditing who, according to their declarations and chosen field of education, can be recognized as future accountants. As a result the coherent portrait of accountant is depicted.
Year
Volume
341
Pages
252-263
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Katedra Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej
References
 • Bowdle B.F., Gentner D. (2005), The Career of Metaphor, „Psychological Review”, Vol. 112, No. 1.
 • Gentner D., Bowdle B.F., Wolf P., Boronat C. (2001), Metaphor is Like Analogy [w:] D. Gentner, K.J. Holyoak, B. Kokinov (eds.), The Analogical Mind: Perspectives from Cognitive Science, MIT Press, Cambridge.
 • Graesser A., Long D., Mio J. (1989), What Are the Cognitive and Conceptual Components of Humorous Texts? „Poetics”, No. 18.
 • Klamer A., Leonard T.C. (1994), So What’s an Economic Metaphor? [w:] P. Mirowski (ed.), Natural Images in Economic Though, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Kövecses Z. (2008), Universality and Variation in the Use of Metaphor [w:] N.-L. Jahannesson, D.C. Minugh (eds.), Selected Papers from the 2006 and 2007 Stockholm Metaphor Festivals, Stockholm University, Stockholm.
 • Kövecses Z. (2010), Metaphor, Oxford University Press, New York.
 • Lakoff G., Johnson M. (1980a), Conceptual Metaphor in Everyday Life, „The Journal of Philosophy”, Vol. 77, Iss. 8.
 • Lakoff G., Johnson M. (1980b), The Metaphorical Structure of the Human Conceptual System, „Cognitive Science”, No. 4.
 • Lakoff G., Johnson M. (2003), Metaphors We Live by, The University of Chicago Press, London.
 • Pawłowska A., Postuła A. (2014), Pracownik i pracodawca – wykorzystanie technik projekcyjnych w badaniu postrzegania wzajemnych relacji, „Problemy Zarządzania”, vol. 12, nr 1(45).
 • Świerczyńska-Kaczor U. (2011), Zastosowanie metafory w badaniach doświadczeń internautów. Metafory poczty elektronicznej, „e-mentor”, nr 3(40).
 • Woodside A.G. (2008), Using the Forced Metaphor-Elicitation Technique (FMET) to Meet Animal Companions within Self, „Journal of Business Research”, No. 61.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-ce3ce6de-7d2a-4db9-bb74-48eeb123195a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.