PL EN


2010 | 3(41) | 44-60
Article title

Wplyw bezposrednich inwestycji zagranicznych na rozwoj wojewodztwa podkarpackiego

Content
Title variants
EN
The Impact of FDI on the Development of the Podkarpackie Voivodeship
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem pracy jest próba oceny wpływu inwestycji zagranicznych na rozwój jednego z najbiedniejszych województw Polski – podkarpackiego. Ukazane zostanie przy tym rozmieszczenie, struktura i przestrzenne zróżnicowanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w tym regionie. Do opracowywania danych wykorzystana została metoda zakładowa, co oznacza, że liczba pracujących i wielkość inwestycji przypisane są miejscowości, gdzie zostały dokonane, a nie siedzibie przedsiębiorstwa. Wyniki wskazują na dotychczasowy raczej pozytywny wpływ inwestycji zagranicznych na rozwój lokalny i regionalny województwa podkarpackiego, zwłaszcza branż produkcyjnych. Za niekorzystny uznać należy jednak wzrost dysproporcji społeczno-ekonomicznych w regionie.
EN
The aim of this study is to assess the impact of foreign investments on the development of one of the poorest Polish provinces – the Podkarpackie region. The article shows the location, structure and spatial variation of direct foreign investments in the region. The institution method was used to compile data: the number of employees and the size of investment were assigned to places where they were made, but not where the company's headquarters are located. Results suggest a rather positive impact of foreign investments on local and regional development in the Podkarpackie province, especially in manufacturing industries. The influence of FDI on growth of socio-economic disparities in the region should be rated unfavourably.
Contributors
  • Szkola Glowna Handlowa, Kolegium Gospodarki Swiatowej, ul. Madalinskiego 6/8, 02-513 Warszawa
  • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi, ul. Rewolucji 1905 r. 64, 90-222 Lodz, Poland
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-ce3fa809-d552-4045-b06a-fab3a62f89ef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.