Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 374 | 54-70

Article title

Regularność wypłaty dywidend przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie za okres 2009-2018

Content

Title variants

EN
The regularity of payment of dividends by the companies listed on the Warsaw Stock Exchange in the period 2009-2018

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł odnosi się do problematyki występowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spółek dywidendowych oraz regularności wypłaty dywidend. Opisano te determinanty wypłaty dywidend, które najczęściej pojawiają się w opisach polityki dywidend, jak również te, które inwestorzy są w stanie sami analizować na podstawie danych rynkowych i sprawozdań finansowych. Celami badań były wytypowanie tych emitentów, którzy wypłacają dywidendy bez przerwy (10 wypłat w okresie 2009- 2018) oraz analiza dynamiki wypłaty dywidend tych emitentów. Wyniki badań potwierdzają istnienie takich spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które dodatkowo charakteryzują się dodatnią dynamiką zamian wypłaty dywidend.
EN
The article refers to the occurrence of the dividend companies on the Warsaw Stock Exchange and the regularity of the payment of dividends. It describes the determinants of dividend payments which most often appear in the descriptions of dividend policy, as well as those based on market data and financial statements, so that investors are able to analyze them themselves. The purpose of the study was to identify those issuers who pay out dividends without any interruption (10 payments during the period of 2009-2018) and also the analysis of the dynamics of payment of dividends of these issuers. The test results confirm the existence of such issuers on the Warsaw Stock Exchange, which are characterized by a positive dynamics of a return payment of dividends.

Year

Volume

374

Pages

54-70

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Inwestycji i Nieruchomości

References

 • Al-Malkawi H.A.N. (2008), Factors Influencing Corporate Dividend Decision: Evidence from Jordanian Panel Data, “International Journal of Business”, Vol. 13, No. 2, s. 177-195.
 • Baker M., Wurgler J. (2004), Appearing and Disappearing Dividends: The Link to Catering Incentives, “Journal of Financial Economics”, Vol. 73, s. 271-288.
 • Brav A., Graham J.R., Harvey C.R., Michaely R. (2005), Payout Policy in the 21st Century, “Journal of Financial Economics”, No. 77, Iss. 3, s. 483-527.
 • Chay J.B., Suh J. (2009), Payout Policy and Cash-Flow Uncertainty, “Journal of Financial Economics”, Vol. 93, s. 88-107.
 • Chetty R., Saez E. (2005), Dividend Taxes and Corporate Behavior: Evidence from the 2003 Dividend Tax Cut, “The Quarterly Journal of Economics”, Vol. 120, s. 791-833.
 • Damodaran A. (2007), Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, Helion, Gliwice.
 • DeAngelo H., DeAngelo L., Skinner D. (2000), Special Dividends and The Evolution of Dividend Signaling, “Journal of Financial Economics”, No. 57, s. 309-354.
 • DeAngelo H., DeAngelo L., Stulz R.M. (2006), Dividend Policy and the Earned/ Contributed Capital Mix: A Test of the Life-cycle Theory, “Journal of Financial Economics”, Vol. 81, s. 227-254.
 • Eije J.H. von, Megginson W.L. (2006), Dividend Policy in the European Union, http://ssrn.com/abstract=891035 (dostęp: 28.03.2015).
 • Eije J.H. von, Megginson W.L. (2008), Dividends and Share Repurchases in the European Union, “Journal of Financial Economics”, Vol. 89, No. 2, s. 347-374.
 • Fama E.F., French K.R. (2001), Disappearing Dividends: Changing Firm Characteristics or Lower Propensity to Pay? “Journal of Financial Economics”, Vol. 60, s. 3-43.
 • Ferris S.P., Sen N., Pei Yui H. (2006), Are Fewer Firms Paying More Dividends? “Journal of Multinational Financial Management”, Vol. 16, No. 4, s. 333-362.
 • Grullon G., Ikenberry D.L. (2000), What Do We Know About Stock Repurchase? “Journal of Applied Corporate Finance”, Vol. 13, No. 1, http://burridgecenter.colorado.edu/html/images/Guest_Speakers/jacfsurvey.pdf (dostęp: 17.03.2015).
 • Guay W., Harford J. (2000), The Cash-Flow Permanence and Information Content of Dividend Increases versus Repurchases, “Journal of Financial Economics”, Vol. 57, Iss. 3, s. 385-415.
 • Horbaczewska B. (2012), Wypłaty dla akcjonariuszy a wycena akcji na rynku kapitałowym, CeDeWu, Warszawa.
 • Jabłoński B., Kuczowic J. (2014), The Issue of Dividend Policies of Companies Listed on Warsaw Stock Exchange − Results of the Research [w:] European Financial Systems 2014, Proceedings of the 11th International Scientific Conference, Masaryk University, Brno.
 • Jabłoński B., Prymon K. (2017), Polityka dywidend współczesnego przedsiębiorstwa – teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Jagannathan M., Stephens C.P., Weisbach M.S. (2000), Financial Flexibility and the Choice between Dividends and Stock Repurchases, “Journal of Financial Economics”, Vol. 57, Iss. 3, s. 355-384.
 • Kowerski M. (2011), Ekonomiczne uwarunkowania decyzji o wypłatach dywidend przez spółki publiczne, Konsorcjum Akademickie, Wydawnictwo WSE w Krakowie − WSIiZ w Rzeszowie − WSZiA w Zamościu, Kraków–Rzeszów–Zamość.
 • Lichtenfeld M. (2015), Get Rich with Dividends, John Wiley&Sons, Hoboken – New Jersey.
 • Lintner J. (1956), Distribution of Incomes of Corporations Among Dividens, Retained Earnings, and Taxes, “The American Economic Review”, Vol. 46, No. 2, s. 97-113.
 • Sierpińska M. (1999), Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków.
 • Skousen M. (2011), Inwestowanie w jednej lekcji, Fijorr Publishing Company, Warszawa.
 • Słoński T. (2012), Analiza wpływu wspomaganego długiem wykupu akcji (LBO) na wartość spółki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Szablewski A. (2003), Strategie wzrostu wartości firmy. Studium przypadków, Poltext, Warszawa.
 • Szablewski A., Tuzimek R. (2006), Wycena i zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa.
 • Tuzimek R. (2013), Decyzje finansowe w spółkach giełdowych a wartość akcji, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, Dz.U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037.
 • Wróbel P. (2015), Relacje inwestorskie [w:] J.K. Bielecki, L. Pawłowicz (red.), Zarządzanie wartością spółki kapitałowej, CeDeWu, Warszawa, s. 354-385.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-ce84e4bb-5f9b-47f1-8e3f-cd88b8c45538
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.