Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 302 | 109-122

Article title

Targowiska w Polsce - schyłek czy rozkwit?

Content

Title variants

EN
Marketplaces in Poland - consumer rerspective

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest rozpoznanie znaczenia targowisk jako miejsca dokonywania zakupów przez konsumentów. Rozwój rozmaitych formatów handlu stawia pod znakiem zapytania targowiska jako miejsce dokonywania zakupów. Jednak pomimo rozwoju multikanałowości, targowiska w dalszym ciągu stanowią jedno z miejsc dokonywania zakupów przez Polaków. Artykuł został przygotowany w oparciu o literaturę przedmiotu, raporty instytucji badawczych, dane statystyczne GUS oraz wyniki ogólnopolskich badań bezpośrednich przeprowadzonych wśród 1100 konsumentów dotyczących oceny funkcjonowania targowisk.
EN
The aim of the article is to present the importance of marketplaces as the place of purchasing by consumers. The development of various formats of trade calls into question the marketplace as a place of shopping. Despite the development of mutichannels, marketplaces continue to be one of the places to make purchases by Polish citizens. The article was prepared on the basis of literature, reports research of institutions, statistical data provided by GUS and the results of nationwide direct research conducted among 1100 consumers’ opinions on marketplaces performance.

Year

Volume

302

Pages

109-122

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Rynku i Konsumpcji

References

 • Ciechomski W. (2014), Handel targowiskowy w Poznaniu - diagnoza stanu rozwoju, preferencje klientów, tendencje zmian, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, nr 28, s. 25-46.
 • Hawryluk J., Mazurkiewicz P. (2014), Klienci odwracają się od centrów handlowych, http://archiwum.rp.pl/artykul/1250865-Klienci-odwracaja-sie-od-centrow.html (dostęp: 5.05.2016).
 • Hawryluk J., Mazurkiewicz P. (2014), Mniej klientów w centrach handlowych, http://www.rp.pl/artykul/1132173-Mniej-klientow-w-centrach-handlowych.htmlv (dostęp: 5.05.2016).
 • Hawryluk J., Mazurkiewicz P. (2014), Polacy chętnie kupują na bazarach, http://www.rp.pl/artykul/1124588-Polacy-chetnie-kupuja-na-bazarach.html (dostęp: 5.05.2016).
 • Jak i gdzie kupujemy żywność? (2013), CBOS, Warszawa.
 • Kucharska B., Kucia M., Maciejewski G., Malinowska M., Stolecka-Makowska A. (2015), The Retail Trade in Europe - Diagnosis and Future perspectives, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Maciejewski G. (2016), Purchasing Places of Consumer Goods in Selected European Countries, "Acta Scientiarum Polonorum - Oeconomia", No. 15(2), s. 87-101.
 • Mania kupowania, czyli o postawach konsumenckich Polaków (2011), CBOS, Warszawa.
 • Mój Rynek (2011), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • PAP (2014), 191 projektów zrealizowano w ramach projektu Mój Rynek, "Puls Biznesu", http://www.pb.pl/3914993,48504,191-projektow-zrealizowanych-w-ramachprogramu- moj-rynek (dostęp: 5.05.2016).
 • Rocznik Statystyczny Województw (2015), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Sitek S., Zuzańska-Sitek E. (2011), Rola handlu targowiskowego w rozwoju miast [w:] M. Soja, A. Zborowski (red.), Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej, Instytut Geografii i Gospodarki przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 271-281.
 • Sławińska M. (2013), Przedsiębiorstwo handlowe. Ekonomika - Zarządzanie - Procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Szromnik A. (red.) (2014), Targi w gospodarce rynkowej, edu-Libri, Kraków- Legionowo.
 • Wojdacki K. (2011), Przestrzenne aspekty rozwoju handlu targowiskowego w Polsce, "Handel Wewnętrzny", nr 6, s. 23-35.
 • [www 1] http://www.praskagieldaspozywcza.pl/plPL/renesans_handlu_na_targowiskach. html (dostęp: 5.05.2016).
 • [www 2] http://swaid.stat.gov.pl/HandelUslugi_dashboards/Raporty_predefiniowane/ RAP_DBD_USL_15.aspx (dostęp: 6.05.2016).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-cec8d4bb-eb01-4448-b96a-ca4ce758c481
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.