Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl
Title

Forum Pedagogiczne

Other titles

EN
Pedagogical Forum

ISSN

2083-6325

ISSN

2449-7142
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes

Editorial office

Persons and institutions

Next title

Previous title

Expand/Collapse Notes, frequency, content page

Frequency

półrocznik / biannual

Full contents

Full contents local availability

Yes

Notes

„Forum Pedagogiczne” ukazuje się dwa razy do roku (półrocznik). Utwory w nim zamieszczane reprezentują wszystkie subdyscypliny współczesnych nauk o wychowaniu (pedagogiki). Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa. Można zgłaszać teksty do opublikowania w języku polskim i angielskim. Obowiązują standardy edytorskie opracowane na podstawie reguł APA. Artykuły są poddawany procedurze obustronnie anonimowego recenzowania (double blind review) przez dwóch niezależnych specjalistów z dziedziny.
Journal contents

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.