Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 365 | 45-62

Article title

Hybrydyzacja rozwoju w sektorze nieruchomości komercyjnych w mieście – studia przypadków inwestycji sektora biznesu w nowoczesną powierzchnię biurową

Authors

Content

Title variants

EN
Hybridization of development in real estate sector in cities – case studies of business sector investments in modern office space

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Problematyka artykułu dotyczy inwestycji sektora biznesu w zurbanizowaną tkankę miejską. Główny problem badawczy brzmi: w jaki sposób zmiany w strukturze zurbanizowanej tkanki miejskiej, w postaci inwestycji sektora biznesu w nowoczesną powierzchnię biurową, mogą determinować hybrydyzację rozwoju w sektorze nieruchomości komercyjnych? Główny cel badawczy artykułu dotyczy identyfikacji zmian w strukturze zurbanizowanej tkanki miejskiej w postaci inwestycji sektora biznesu w nowoczesną powierzchnię biurową, mogących wpływać na hybrydyzację rozwoju w sektorze nieruchomości komercyjnych. W warstwie metodycznej badania wykorzystano kwerendę bibliograficzną, a także studia przypadku, tj. parametryzację rynku nowoczesnej powierzchni biurowej w: Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu (na podstawie branżowych raportów), wzbogacone o analizę dynamiki zjawisk, sondaż, a także ocenę wielokryterialną.
EN
The issue of the paper concerns business sector’s investments in urbanised space in a city. The main problem which was undertaken sounds: how changes in a structure of urbanised city space, as business sector’s investments in modern office space, can determinate a hybridization development in a commercial real estate sector? The main exploratory goal concern an identification the changes in a structure of urbanised area in a city, in the form of business sector investments in a modern office space, which can influence on a hybridization development in commercial real estate sector. In methodological purview of researches it was used a desk research and case studies, i.e. a parametrization of a modern office space market in: Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Warszawa and Wrocław (based on sectoral reports), enriched by dynamics phenomenon analysis, a survey and also an multi-criteria evaluation.

Year

Volume

365

Pages

45-62

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych

References

 • Celka K. (2011), Determinants of Office Space Choice, “Journal of International Studies”, No. 4(1), s. 108-114.
 • Celka K. (2012), Preferencje najemców na rynku nieruchomości biurowych, „Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości”, nr 20(2), Olsztyn, s. 259-266.
 • Clayton J., Ling D.C., Naranjo A. (2009), Commercial Real Estate Valuation: Fundamentals versus Investor Sentiment, “The Journal of Real Estate Finance and Economics”, No. 38(1), s. 5-38.
 • Cyran R. (2017), Procesy hybrydyzacji w nieruchomościach [w:] A. Drobniak (red.), Nowe sektory gospodarki w rozwoju miasta – hybrydyzacja rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Drabek K. (2014), Specyfika zarządzania płatnymi parkingami wielopoziomowymi [w:] S. Źróbek (red.), Analiza rynku i zarządzanie nieruchomościami, Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, Olsztyn.
 • Drobniak A. (2017a), Hybrydyzacja rozwoju – prężność i dynamika rozwoju polskich miast, „Prace Naukowe UE we Wrocławiu”, nr 467, s. 22-32.
 • Drobniak A. (2017b), Hybrydyzacja rozwoju – przypadkowość czy nowy wzorzec rozwoju? [w:] A. Drobniak (red.), Nowe sektory gospodarki w rozwoju miasta – hybrydyzacja rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Floyd F., Allen M.T. (2002), Real Estate Principles, Dearborn Real Estate.
 • Geltner D.M. (2006), Commercial Real Estate [w:] R.J. Arnott, D.P. McMillen (eds.), A Companion to Urban Economics, Blackwell Publishing.
 • Gostkowska-Drzewicka M. (2012), Model funkcjonowania rynku deweloperskiego, „Zarządzanie i Finanse”, nr 2(1), s. 49-67.
 • Jasiński A. (2014), Modern Office Buildings According to Shell and Core Standard – Design Experience 1995-2013, “Architecture”, No. 7-A, s. 85-94.
 • Lahm Jr. R.J., Stowe C.R.B., Geho P.R. (2011), Commercial Real Estate (CRE) Market – Next Meltdown or Recovery on the Way? “Research in Business and Economics Journal”, No. 4, s. 1-17.
 • Olechno-Kulas A. (2015), Innowacyjne podejście do zarządzania na rynku nieruchomości [w:] J.D. Antoszkiewicz, E. Gołębiowska (red.), Zarządzanie – nowe perspektywy: heurystyczne podejście do innowacyjności, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, nr 16(11), cz. II, s. 51-64.
 • Pirounakis N.G. (2013), Real Estate Economics: A Point-to-Point Handbook, Taylor & Francis.
 • Polska Market Insights. Raport roczny 2016 (2016), Colliers International.
 • Przegląd rynku nieruchomości. Podsumowanie roku 2014 (2015), Colliers International, luty.
 • Rassia S.T. (2017), Workplace Environmental Design an Architecture for Public Health. Impacts on Occupant Space Use and Physical Activity, Springer.
 • Regionalny rynek biurowy, 4 kw. 2016 (2017), CBRE.
 • Suárez J.L. (2009), European Real Estate Market, Palgrave Macmillan, London.
 • Śleszyński P. (2004), Kształtowanie się zachodniej części centrum Warszawy, Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, Warszawa.
 • Trojanowska D., Obłońska M. (2014), Klasyfikacja biurowców na przykładzie rynku nieruchomości w Trójmieście, „Zarządzanie i Finanse”, nr 12(4), s. 471-494.
 • Wantuch-Matla D. (2014), Hybrydyzacja współczesnych przestrzeni publicznych, Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, Oddział PAN w Krakowie, t. 42.
 • Warszawski rynek biurowy, 4 kw. 2016 (2017), CBRE.
 • Wolny A., Źróbek R. (2012), Proces przekształcania przestrzeni na obszarach o największej aktywności na rynku nieruchomości, „Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości”, nr 20(2), Olsztyn, s. 33-46.
 • Zyga J. (2012), Model dynamiczny rynku i wartości nieruchomości, „Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości”, nr 20(1), Olsztyn, s. 209-220.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-cee7fc8d-4c8c-474a-a8b9-5601afd5e1c3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.