PL EN


2016 | 270 | 181-189
Article title

Propozycja formularza samooceny dojrzałości organizacji do Big Data

Content
Title variants
EN
A self-assessment form of organization’s maturity to adopt Big Data
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaproponowano poszerzenie modelu dojrzałości organizacji do Big Data o formularz samooceny organizacji, oparty na skali Likerta. Przedstawiono problematykę dojrzałości organizacji w kontekście Big Data, pokazano temporalny model dojrzałości BDTMM do Big Data oraz przedstawiono formularz samooceny. Główny cel artykułu jest dwojaki: prezentacja autorskiego modelu dojrzałości i wskazanie, czym różni się on od modeli istniejących, oraz prezentacja również autorskiego formularza samooceny dojrzałości, pozwalającego organizacji ocenić, na którym poziomie modelu BDTMM się znajduje.
EN
In the paper it is proposed to enrich the Big Data maturity model with a selfassessment form, based on Likert’s scale. The issues of organization’s maturity in the Big Data context is presented, the temporal Big Data maturity model is outlined, and the self-assessment form is presented and discussed.
Year
Volume
270
Pages
181-189
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Informatyki Ekonomicznej
References
  • Kania K. (2013), Doskonalenie zarządzania procesami biznesowymi w organizacji z wykorzystaniem modeli dojrzałości i technologii informacyjno-komunikacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
  • Lahrmann G., Marx F., Winter R. i Wortmann F. (2010), Business Intelligence Maturity Models: An Overview [w:] A. D'Atri, M. Ferrara, J. George i P. Spagnoletti (red.), Information Technology and Innovation Trends in Organizations. Italian Chapter of AIS, Naples.
  • Mach-Król M. (2015), Temporalny model dojrzałości do Big Data [w:] M. Pańkowska (red.), Systemy Wspomagania Organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, p. zgłoszone do publikacji.
  • Mircea M. (red.) (2012), Business Intelligence - Solution for Business Development, InTech, Rijeka.
  • Rajterič I. (2010), Overview of Business Intelligence Maturity Models, Management: Journal of Contemporary Management Issues, June, 15(1), s. 47-67.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-cf1008a2-ea17-4c71-a764-7874f667bb75
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.