Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 378 | 29-37

Article title

Minimalne ramy polityczne porządku rynkowego w ujęciu Jamesa Buchanana

Authors

Content

Title variants

EN
Minimum political framework of market order, according to James Buchanan

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Jeżeli zasoby nie są alokowane, a produkty dystrybuowane za pośrednictwem systemu rynkowego, funkcje alokacyjne i dystrybucyjne musi przejąć bezpośrednio agencja polityczno-biurokratyczna. W tym bezpośrednim i oczywistym sensie rynki, na tyle, na ile mogą samodzielnie działać, ograniczają biurokratyczną interwencję w życie obywateli. Porządek rynkowy minimalizuje zakres biurokratycznej uznaniowości, ale funkcjonuje on tylko w ramach konstytucyjnych, które muszą jednak zostać zaprojektowane i utrzymane politycznie. Głównym celem artykułu jest wykazanie, że w myśl poglądów Jamesa Buchanana gospodarka organizowana na zasadach rynkowych skutecznie minimalizuje zakres biurokratycznej uznaniowości, a więc liczbę decyzji ekonomicznych, które muszą być podejmowane w wymiarze politycznym, tzn. za pośrednictwem agencji działającej w imieniu rządu.
EN
If resources are not allocated, and products distributed via the market system, the allocation and distribution functions must be performed directly by the political and bureaucratic agency. In this direct and obvious sense, markets, as far as they can act independently, limit bureaucratic intervention in the lives of citizens. The market order minimizes the scope of bureaucratic discretion, but this order functions only within a constitutional framework, which must, however, be designed and maintained politically. The main goal of the article is to show that an economy that is organized on market terms effectively minimizes the scope of bureaucratic discretion, and hence the number of economic decisions that must be made politically, that is, through an agency that acts on behalf of the government.

Year

Volume

378

Pages

29-37

Physical description

Contributors

author
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Wydział Zarządzania i Logistyki. Katedra Ekonomii i Finansów

References

 • Buchanan J. (1975), The Limits of Liberty: Between Anarchy and Leviathan, Chicago University Press, Chicago.
 • Buchanan J. (1986), Liberty, Market and State: Political Economy in 1980s, Wheatsheaf Books, Brighton.
 • Buchanan J. (1988), Market Failure and Politics Failure, “Cato Journal”, Vol. 8, No. 1, s. 1-13.
 • Buchanan J. (1991), The Minimal Politics of Market Order, “Cato Journal”, Vol. 11, No. 2, s. 215-226.
 • Buchanan J. (1998), The Logical Foundations of Constitutional Liberty, Liberty Fund, Indianapolis.
 • Buchanan J. (2001a), Choice, Contract and Constitutions, Liberty Fund, Indianapolis.
 • Buchanan J. (2001b), Federalism, Liberty, and the Law, Liberty Fund, Indianapolis.
 • Buchanan J., Brennan G. (1985), The Reason of Rules, The Collected Works of James M. Buchanan, Vol. 10, Liberty Fund, Indianapolis.
 • Lemieux P. (2013), James Buchanan: Mr. Public Choice, “Financial Post”, January 9th.
 • Meadowcroft J. (2013), James M. Buchanan, Series: Major Conservative and Libertarian Thinkers, Bloomsbury, New York.
 • Stigler G. (1975), The Citizen and the State. Essays on Regulation, The University of Chicago Press, Chicago.
 • “The Economist” (2013), The Voice of Public Choice, January 19th.
 • Tullock G. (1976), The Vote Motive, Institute of Economic Affairs, London.
 • Wojtyna A. (1992), Rola państwa we współczesnej ekonomii, „Ekonomista”, nr 3, s. 353-375.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-cf5df106-0d3c-4c7b-a402-778a767af43e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.