Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 289 | 127-137

Article title

Modelowanie transferów fiskalnych w Unii Gospodarczej i Walutowej

Content

Title variants

EN
Modeling of fiscal transfers in Economic and Monetary Union

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wprowadzenie mechanizmu transferów fiskalnych w strefie euro może być rozwiązaniem, zabezpieczającym przed skutkami negatywnych szoków asymetrycznych w warunkach utraty suwerenności monetarnej oraz ograniczającym możliwości wykorzystania innych mechanizmów stabilizacyjnych. Celem artykułu jest zaprezentowanie jednego z modelowych ujęć systemu transferów fiskalnych, stanowiącego pewien konsensus pomiędzy państwami członkowskimi, który może być pomocny przy łagodzeniu różnic gospodarczych oraz dokonanie na jego podstawie analizy transferów fiskalnych, jakie powinny otrzymać poszczególne państwa Unii Gospodarczej i Walutowej, by wyeliminować skutki asymetrycznego szoku.
EN
Introduction of fiscal transfers mechanism in the euro zone may be a certain solution for protecting against the effects of negative asymmetric shocks in condition of loss of monetary sovereignty and restriction of the possibility of using the other stability mechanism. The purpose of this article is the presentation one model approach of fiscal transfers system, that may be helpful in the mitigation of the economic differences and it makes on the basis of the analysis of fiscal transfers, that should receive individual member states of Economic and Monetary Union, in order to eliminate the effects of asymmetric shock.

Year

Volume

289

Pages

127-137

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii

References

 • Darvas Z. (2010), Fiscal Federalism in Crisis: Lessons for Europe from the US, "Policy Contributions", No. 420, Bruegel.
 • Hadaś-Dyduch M. (2014), Wykorzystanie transformaty falkowej w analizie i predykcji wskaźników makroekonomicznych, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 187, s. 124-135.
 • Hadaś-Dyduch M. (2015a), Polish Macroeconomic Indicators Correlated-prediction with Indicators of Selected Countries [w:] M. Papież, S. Śmiech (eds.), Proceedings of the 9th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Conference Proceedings, Foundation of the Cracow University of Economics, Kraków.
 • Hadaś-Dyduch M. (2015b), Wavelets in Prediction. Theory, Method, Simulation, Scholars' Press.
 • Hagen J. von (2007), Achieving Economic Stabilization by Sharing Risk within Countries [w:] R. Boadway, A. Shah (eds.), Intergovernmental Fiscal Transfers: Principles and Practice, World Bank, Washington D.C., s. 107-132.
 • Hebous S., Weichenrieder A.J. (2015), The Fiscal Transfer Dilemma in a Monetary Union, Goethe University Frankfurt, "SAFE Working Paper", No. 112.
 • Hepp R., Hagen J. von (2013), Interstate Risk Sharing in Germany: 1970-2006, "Oxford Economic Papers", Vol. 65(1), s. 1-24.
 • IMF (2012), Euro Area Policies, Article IV Consultation IMF, Country, No. 12/181.
 • Italianer A., Vanheukelen M. (1992), Proposals for Community Stabilization Mechanisms: Some Historical Applications, The Economics of Community Public Finance, European Economy, Reports and Studies, No. 5, s. 493-510.
 • Melitz J., Zumer F. (2002), Regional Redistribution and Stabilization by the Center in Canada, France, the UK and the US: A Reassessment and New Tests, "Journal of Public Economics", Vol. 86(2), s. 263-286.
 • [www 1] http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-cff8005e-eaa4-4ef7-8186-4bb445536e8b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.