Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 22 | 96-106

Article title

Role of individual customers in development of banking products in the context of open innovation concept and demand approach to innovations

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The goal of the article is to identify the role of individual customers in implementation of improvements and innovative solutions in service-related banking products against the background of theoretical demands of the concept of open innovations and demand approach to innovations. It is assumed that banks use their customers as an external source of ideas while applying the open innovation models. In the case of mass segment they are mostly forums of ideas and task models based on communication on the Internet. In the segment of personal and private banking they apply prosumption. Secondary study in the form of critical analysis of literature and with the use of documentary research method is performed in the paper. The method of qualitative research – case study research that illustrates best practices is also applied.

Year

Volume

22

Pages

96-106

Physical description

Contributors

References

 • Andrejczuk M. (2013), Otwarte innowacje – w drodze ku intelektualnemu przewrotowi, „Wspólna odpowiedzialność. Rola innowacji”, Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
 • Chesbrough H.W. (2003), Open Innovation, Harvard Business Review Press, Boston.
 • Chesbrough H.W. (2012), Open Innovation – Where We’ve Been and Where We’re Going, „Research Technology Management”, July/August, Vol. 55, Iss. 4.
 • Corporation Essvale (2011), Business Knowledge for It in Global Retail Banking, Essvale Corporation Limited.
 • D'aveni R.A. (1995), Coping with Hypercompetition: Utilizing the New 7S's Framework, “Academy of Management Executive”, 9, pp. 45-57.
 • Frączek B. (2013), Obszary badań w zakresie poziomu wiedzy i edukacji finansowej społeczeństwa w Polsce i na świecie, “Studia Ekonomiczne”, No. 173.
 • Groonros Ch. (2007), In Search of New Logic for Marketing. Foundations of Contemporary Theory, John Wiley & Sons, London.
 • Guzek E., Ślązak E. (2012), Innowacyjna bankowość internetowa: Bank Web 2.0., Wolters Kluwer, Warsaw.
 • Han K. et al. (2012), Value Co-creation and Wealth Spillover in Open Innovation Alliances, „MIS Quarterly”, March, Vol. 36, No. 1.
 • Helfat C.E., Raubitschek R.S. (2000), Product Sequencing Co-Evolution of Knowledge, Capabilities and Products, “Strategic Management Journal”, Vol. 21(10-11).
 • Inauen M., Schenker-Wicki A. (2011), The Impact of Outside-in Open Innovation on Innovation Performance, „European Journal of Innovation Management”, No. 14(4).
 • Janasz W., Kozioł-Nadolna K. (2011), Innowacje w organizacji, PWE, Warsaw.
 • Kieżel M. (2010), Otwarta architektura produktowa w bankowości prywatnej i osobistej, jako odpowiedź na potrzeby rynku zamożnych klientów [in:] J. Kall, B. Sojkin (eds.), Zarządzanie produktem. Kreowanie produktu, ZN UE Poznań No. 153, Publisher of the UE in Poznan, Poznan.
 • Kieżel M. (2014), Social Media as a Modern Form of Marketing communication of Retail Banks with Clients [in:] P. Chodnicka, M. Olszak (eds.), Współczesne wyzwania rynku finansowego, Scientific publisher of the Department of Management of Warsaw University, Warsaw.
 • Kuchciak I. (2012), Social media jako element strategii marketingowej banków, „Zarządzanie i Finanse”, Vol. 10, No. 4, Part 1.
 • OECD (2008), Open Innovation in Global Networks, OECD Publishing.
 • PARP (2012), Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Conclusions from meetings of the Club of Innovative Entrepreneurs, Warsaw.
 • Piller F., Ihl C. (2009), Open Innovation with Customers –Foundations, Competences and International Trends, Technology and Innovation Management Group, Germany.
 • Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (2005), OECD/Eurostat, III edition.
 • Pomykalski A. (2001), Zarządzanie innowacjami [Management of Innovations], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw-Łodź.
 • Report (2012), Wizja Zrównoważonego Rozwoju dla polskiego biznesu, Warsaw.
 • Rosted J. (2005), User-driven Innovation. Results and Recommendations, FORA, København.
 • Siemieniako D. (2009), Logika usługowej dominacji w marketingu – podstawowe pojęcia i konsekwencje w zarządzaniu, „Marketing i Rynek, No. 11.
 • Sopińska A. (2013): Otwarte innowacje bazujące na mądrości „tłumu” – podstawa sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa, „Zarządzanie i Finanse”, Vol. 11, No. 4, Part 1.
 • Szymusiak T. (2013), Prosumpcja – wyzwanie dla marketingu oraz zarządzania. Charakterystyka oraz klasyfikacja współczesnego Prosumenta. Studium przypadku: Polacy a Niemcy [in:] D. Adrianowski, K. Patora, J. Sikorski (eds.), Finanse, zarządzanie i rachunkowość. Polska, Europa, Świat 2020, UŁ, Łódź.
 • Tapscott D., Williams A.D. (2011), Makrowikinomia. Reset świata i biznesu, Studio Emka, Warsaw.
 • Tidd J., Bessant J. (2011), Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Wolters Kluwer, Warsaw.
 • Toffler A. (1997), Trzecia Fala, PIW, Warsaw.
 • Vargo S.L., Lusch R.F. (2004), Evolving to a New Dominant Logic for Marketing, “Journal of Marketing”, 68(1).
 • Wiechoczek J. (2013), Konsument jako źródło wiedzy w procesie otwartej innowacji, „Handel Wewnętrzny”, No. 3.
 • [www 1] https://bankpomyslow.bzwbk.pl/regulamin (access: 1.08.2015).
 • [www 2] https://bankpomyslow.bzwbk.pl/u/rank?type=overall (access: 1.08.2015).
 • [www 3] https://www.mbank.pl/blog/spolecznosc/ (access: 1.08.2015).
 • [www 4] https://www.mbank.pl/pomysly/ (access: 1.08.2015).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1732-1948

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-d0b8be9e-31d4-4196-808e-dc271f940fbd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.