Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 381 | 31-41

Article title

Wymiary zarządzania informacją w adaptacyjnym łańcuchu dostaw

Content

Title variants

EN
Dimensions of information management in the adaptive supply chain

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule rozważano problem wymiany informacji w adaptacyjnym łańcuchu dostaw. Założono, że współczesne łańcuchy dostaw powinny się charakteryzować głównie widocznością, prędkością i wszechstronnością, które można opisać tak zwaną formułą 3V. Zasada 3V determinuje także sposób, w jaki powinno zostać zorganizowane zarządzanie informacją w adaptacyjnych łańcuchach dostaw. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na cztery podstawowe obszary zarządzania informacją: zakres udostępnianych informacji, cechy wymienianych informacji, technologie informacyjno-komunikacyjne wspierające zarządzanie informacjami oraz stosowanie współdzielonych wskaźników oceny dokonań w całym łańcuchu dostaw. Celem artykułu jest wyznaczenie poziomu wymiarów związanych z wymianą informacji w łańcuchach dostaw w zależności od branży oraz stosowanej strategii konkurencji.
EN
The paper discusses the problem of information exchange in the adaptive supply chain. It was assumed that contemporary supply chains should be characterized mainly by visibility, velocity and versatility, which are featured in the so-called 3V formula. The 3V formula determines the way information management in adaptive supply chains should be organized. Research results indicate four basic areas of information management: the scope of information shared, information content and quality, ICT supporting information management and performance metrics shared throughout the supply chain. The purpose of the paper is to analyze the level of dimensions related to information sharing in supply chains with regard to industry and the implemented competitive strategy.

Year

Volume

381

Pages

31-41

Physical description

Contributors

 • Politechnika Białostocka. Wydział Inżynierii Zarządzania. Międzynarodowy Chiński i Środkowo-Wschodnioeuropejski. Instytut Logistyki i Nauki o Usługach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Gospodarki Międzynarodowej. Katedra Logistyki Międzynarodowej

References

 • Boin A., Kelle P., Whybark D.C. (2010), Resilient Supply Chains for Extreme Situations: Outlining a New Field of Study, “International Journal of Production Economics”, 126(1), s. 1-6.
 • Cao M., Zhang Q. (2011), Supply Chain Collaboration: Impact on Collaborative Advantage and Firm Performance, “Journal of Operations Management”, 29(3), s. 163-180.
 • Davidrajuh R. (2006), Structures for Stepwise Development of Adaptive Supply Chains, “Journal of Internet Commerce”, 5(4), s. 55-72.
 • DeSanctis G., Poole M.S. (1994), Capturing the Complexity in Advanced Technology Use: Adaptive Structuration Theory, „Organization Science”, 5(2), s. 121-147.
 • Forslund H., Jonsson P. (2007), The Impact of Forecast Information Quality on Supply Chain Performance, “International Journal of Operations & Production Management”, 27(1), s. 90-107.
 • Hall D.C., Saygin C. (2012), Impact of Information Sharing on Supply Chain Performance, “The International Journal of Advanced Manufacturing Technology”, 58(1-4), s. 397-409.
 • Heinrich C. (2003), Adapt or Die: Transforming Your Supply Chain into an Adaptive Business Network, John Wiley & Sons, NJ.
 • Johannson L. (1994), How Can ATQEM Approach Add Value to Your Supply Chain? “Total Quality Environmental Management”, 3(4), s. 521-530.
 • Li S., Lin B. (2006), Assessing Information Sharing and Information Quality in Supply Chain Management, “Decision Support Systems”, 42(3), s. 1641-1656.
 • Lotfi Z., Mukhtar M., Sahran S., Taei Zadeh A. (2013), Information Sharing in Supply Chain Management, “Procedia Technology”, 11, s. 298-304.
 • Malhotra A., Gosain S., El Sawy O.A. (2007), Leveraging Standard Electronic Business Interfaces to Enable Adaptive Supply Chain Partnerships, “Information Systems Research”, 18(3), s. 260-279.
 • Narayanan S., Narasimhan R., Schoenherr T. (2015), Assessing the Contingent Effects of Collaboration on Agility Performance in Buyer-supplier Relationships, “Journal of Operations Management”, 33-35, s. 140-154.
 • Porter M.E. (2006), Strategia konkurencji: metody analizy sektorów i konkurentów, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa.
 • Ramayah T., Omar Roaimah (2010), Information Exchange and Supply Chain Performance, “International Journal of Information Technology & Decision Making”, 9(1), s. 35-52.
 • Ruhi U., Turel O. (2005), Driving Visibility, Velocity and Versatility: The Role of Mobile Technologies in Supply Chain Management, “Journal of Internet Commerce”, 4(3), s. 95-117.
 • SAP (2002), Adaptive Supply Chain Networks, White Paper.
 • Sharahi S., Abedian M. (2009), Performance Measurement [w:] R. Zanjirani Farahani, N. Asgari, H. Davarzani (eds.), Supply Chain and Logistics in National, International and Governmental Environment, Springer, s. 21-42.
 • Simatupang T.M., Sridharan R. (2008), Design for Supply Chain Collaboration, “Business Process Management Journal”, 14(3), s. 401-418.
 • Szymczak M. (2015a), Elastyczność, wrażliwość i odporność jako cechy adaptacyjnych łańcuchów dostaw, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, 3(6), s. 39-54.
 • Szymczak M. (2015b), Ewolucja łańcuchów dostaw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 • Szymczak M., Leończuk D., Ryciuk U., Piotrowicz W., Witkowski K., Nazarko J., Jakuszewicz J. (2018), Information Management in the Supply Chain – Key Factors According to Information Technology and Performance Measurement, “Journal of Business Economics and Management”, 19(5), s. 759-776.
 • Tarasewicz R. (2014), Jak mierzyć efektywność łańcuchów dostaw, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2014.
 • Välikangas L. (2010), The Resilient Organization: How Adaptive Cultures Thrive Even When Strategy Fails, McGraw-Hill, New York.
 • Wieteska G. (2012), Rola koncepcji zarządzania ryzykiem i zarządzania ciągłością działania w kształtowaniu adaptacyjnych łańcuchów dostaw, „Logistyka”, nr 2, s. 1055-1064.
 • Wu I.-L., Chuang C.-H., Hsu C.-H. (2014), Information Sharing and Collaborative Behaviors in Enabling Supply Chain Performance: A Social Exchange Perspective, “International Journal of Production Economics”, 148, s. 122-132.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-d0ea2fd7-104f-46be-ab04-a3f13f087d01
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.