Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 268 | 54-63

Article title

Analiza finansowa w ocenie ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce – wyniki badań

Content

Title variants

EN
Financial analysis in assessing the risk of conducting business in Poland – research results

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest prezentacja wyników badania ankietowego dotyczącego ustalenia, czy i w jakim stopniu do oceny ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej wykorzystywane są elementy analizy finansowej. Badano również czynniki różnicujące w praktyce dobór przez jednostki parametrów i płaszczyzn porównań oceny własnej sytuacji finansowej oraz podmiotów zewnętrznych. Ustalono, że stopień wykorzystania analizy finansowej w ocenie ryzyka prowadzenia działalności rośnie wraz ze wzrostem wielkości jednostki, zasięgu i czasu jej działania, przy czym najistotniejszym kryterium różnicującym jest wielkość jednostki. Za najistotniejsze z kryteriów porównań wskaźników finansowych uważa się porównania w czasie.
EN
The objective of this article is to present the results of a questionnaire survey made with a view to determining whether and to what extent are used the elements of financial analysis in assessing the risk of conducting business. The study also covered the factors differentiating in practice entities’ selections of parameters and comparison planes for the evaluation of own financial situation and that of external entities. It was found that the degree of the use of financial analysis in the assessment of business risks increases along with increases in the size of the entity, range and time of its operation. However, the most important differentiating criterion is the size of the entity. Comparisons made over time are recognised to be the most important out of the criteria applied for comparing financial indicators.

Year

Volume

268

Pages

54-63

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Rachunkowości
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Rachunkowości

References

  • Ciechan-Kujawa M. (2013), Tradycyjne a zintegrowane zarządzanie ryzykiem – istota, determinanty i tendencje rozwoju [w:] M. Pawlak (red.), Nowe tendencje w zarządzaniu. Uwarunkowania finansowe i organizacyjne, tom III, KUL, s. 99-114.
  • Ciechan-Kujawa M. (2014), Wielowymiarowy audyt biznesowy. Wartość dodana dla organizacji i interesariuszy, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
  • Gasiński T., Pijanowski S. (2014), Zarządzanie ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu, Ministerstwo Gospodarki, s. 28-29, http://www.mg.gov.pl/files/upload/10892/ZR.pdf (dostęp: 9.01.2016).
  • Goldmann K. (2014), Trendy zarządzania płynnością finansową – wyniki badań, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 344, s. 194-202.
  • Kasiewicz S., Lepczyński B. (2012), Rola ryzyka w budowaniu konkurencyjnej strategii przedsiębiorstwa – prezentacja wyników przeprowadzonego badania, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 689, s. 44-52.
  • Korombel A. (2011), Kluczowe ryzyka i ich klasyfikacje w praktyce mikro- i małych przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 696, s. 229-239.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-d0fe0e38-f1f3-46b1-98f2-60d1416096a3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.