Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 261 | 100-111

Article title

Komunikowanie elementów wsparcia marki jako tworzenie wiedzy o marce na przykładzie marek własnych detalistów

Authors

Content

Title variants

EN
The communication of brand`s support elements as the creation of knowledge about the brand on the example of retailers` private labels

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest identyfikacja zbioru zewnętrznych elementów wsparcia marki (EWM). W artykule formułowana jest teza, że coraz szerszy zakres wykorzystywania EWM w procesie komunikacji marketingowej marek własnych detalistów wpływa na tworzenie wiedzy o marce, czyli w istocie na tworzenie świadomości i pożądanego wizerunku marki własnej detalistów i zmianę sposobu ich postrzegania. Jest to przede wszystkim efekt transferowania na wizerunek marek własnych detalistów skojarzeń związanych z wykorzystywanymi EWM.
EN
The aim of the article is to identify a set of external components of brand’s support elements. In this paper the author formulated the thesis that the wider use of brand’s support elements in the process of marketing communication of retailers’ private labels affects the knowledge about the brand which is, in fact, to create awareness and self-desired image of retailers’private label and change their perceptions. This is primarily the result of transferring the image of the retailers’ private labels to associations of related brand’s support elements.

Year

Volume

261

Pages

100-111

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Informatyki i Komunikacji

References

 • Beristain J.J., Zorrilla P. (2011), The relationship between store image and store brand equity: A conceptual framework and evidence from hypermarkets, „Journal of Retailing and Consumer Services”, 18(6), s. 562-574.
 • Biswas S., Hussain M., O’Donnell K. (2009), Celebrity endorsements in advertisements and consumer perceptions: A cross-cultural study, „Journal of Global Marketing”, Vol. 22, No. 2.
 • Brown T.J., Dacin P.A. (1997), The company and the product: Corporate associations and consumer product responses, „Journal of Marketing”, No. 1.
 • Calvo-Porral C., Lévy-Mangin J.P. (2014), Private label brands: major perspective of two customer-based brand equity models, The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 24(4).
 • Dean D.H. (1999), Brand endorsement, popularity and event sponsorship as advertising cues affecting consumer pre-purchase attitudes. „Journal of Advertising”, 28(3).
 • Esch F.-R., Langner T., Schmitt B.H., Geus P. (2006), Are brands forever? How brand knowledge and relationships affect current and future purchases, „Journal of Product & Brand Management”, Vol. 15, Issue 2.
 • Ellen P.S., Webb D.J., Mohr L.A. (2006), Building corporate associations: Consumer attributions for corporate socially responsible programs, „Journal of the Academy of Marketing Science”, 34(2).
 • Górska-Warsewicz H. (2011), Konsumencki kapitał marek produktowych na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem, WN Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
 • Gwinner K. (2005), Image transfer in global sport sponsorship: theoretical support and boundary conditions [w:] J. Amis, T.B. Cornwall, Global sport sponsorship.
 • Hoyer W.D., Brown S.P. (1990), Effects of Brand Awareness on Choice for a Common, Repeat-Purchase Product, „Journal of Consumer Research”, Vol. 17, No. 2.
 • Kall J. (2005), Tożsamość marek należących do sieci detalicznych, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 • Keller K.L. (2011), Strategiczne zarządzanie marką. Kapitał marki − budowanie, mierzenie, zarządzanie, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Kłeczek R. (2012), Marketing wartości. Metodologiczne aspekty badania skuteczności działań marketingowych, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Macdonald E.K., Sharp B.M. (2000), Brand awareness effects on consumer decision making for a common, repeat purchase product: A replication, „Journal of Business Research”, No. 48(1).
 • McGoldrick P.J. (2002), Retail Marketing, McGraw-Hill Book, London.
 • Muntinga D.G., Moorman M., Smit E.G. (2011), Introducing COBRAs: Exploring motivations for brand-related social media use, „International Journal of Advertising”, 30(1).
 • Netemeyer R.G., Krishnan B., Pullig C., Wang G., Yagci M., Dean D., Wirth F. (2004), Developing and validating measures of facets of customer-based brand equity, „Journal of Business Research”, 57(2).
 • Raggio R.D., Leone R.P. (2007), The theoretical separation of brand equity and brand value: Managerial implications for strategic planning, „Journal of Brand Management”, Vol. 14, No. 15.
 • Schivinski B., Brzozowska-Woś M. (2015), Badanie aktywności online polskich konsumentów dotyczącej marek, „e-mentor”, 2 (59).
 • Schmitt B. (1999), Experiential marketing, „Journal of Marketing Management”, No. 15.
 • Simonin B.L., Ruth J.A. (1998), Is a company known by the company it keeps? Assessing the spillover effects of brand alliances on consumer brand attitudes, „Journal of Marketing Research”, Vol. 35.
 • Sznajder A. (red.) (2012), Alianse marketingowe. Partnerstwa przedsiębiorstw dla zwiększania konkurencyjności, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Treadaway C., Smith M. (2011), Godzina dziennie z Facebook marketingiem, Helion, Gliwice.
 • Vaidyanathan R., Aggarwal P. (2000), Strategic brand alliances: implications of ingredient branding for national and private label brands, „Journal of Product & Brand Management”, Vol. 9(4).
 • Wiktor J.W. (2013), Komunikacja marketingowa, PWN, Warszawa.
 • Witek-Hajduk M.K. (red.) (2011), Zarządzanie silną marką, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • [www 1] www.pieniadze.gazeta.pl (dostęp: 20.06.2015).
 • [www 2] Polscy konsumenci a pochodzenie produktów, http://www.590powodow.pl/realizacje/590raport-KonsumenciPochProd.pdf (dostęp: 17.06.2015).
 • [www 3] Czy Polscy konsumenci szukają i cenią polskie produkty? http://www.podpiselektroniczny.pl/pliki/590raport2.pdf (dostęp: 17.06.2015).
 • [www 4] Raport Teczka mikrotrendów 4P/2013, http://www.4prm.com/files/ TmT_4P2013_TOP_LINES.pdf, (dostęp: 17.06.2015).
 • [www 5] Raport rynkowy Jak postrzegamy marki własne? – perspektywy rozwoju rynku private label w Polsce, www. swresearch.pl. (dostęp: 17.06.2015).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-d156f78c-f266-47bb-b89d-a87caccc61c2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.