PL EN


2016 | 255 | 136-144
Article title

Prosumenci – przyszłość współpracy konsumentów z przedsiębiorstwami

Authors
Content
Title variants
EN
Prosumers – developing the future of entrepreneurially oriented companies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Z uwagi na zmiany zachodzące na rynku konsumenckim, prosumenci zyskują coraz większe znaczenie we współczesnej gospodarce światowej. Artykuł prezentuje typologię prosumentów, a także zalety oraz wady nawiązania przez przedsiębiorstwo współpracy z tą grupą konsumentów. Może się to odbywać dzięki implementacji przez przedsiębiorstwo platform współpracy, które umożliwiają nawiązanie współpracy zarówno z aktywnymi prosumentami, jak i pasywnymi konsumentami, przy czym korzyści z takich działań są odnoszone przez wszystkie z wymienionych podmiotów. Poprzez zastosowanie koncepcji platform współpracy i odwołanie się do zmodyfikowanej koncepcji przedsiębiorczości międzynarodowej oraz autorskiej koncepcji Marketingu 4.0, autor proponuje rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które opierają swoją strategię na podnoszeniu własnej konkurencyjności w stosunku do innych podmiotów.
EN
Due to changes in the consumer market, prosumers are gaining increasingly important role in today's global economy. The article presents a typology of prosumers, as well as the advantages and disadvantages of collaboration with this group of consumers. This can be done by companies through implementation of collaboration platforms, which allow to establish a collaboration both with active prosumers, as well as passive consumers. Thus the benefits of such actions are received by all of those entities. By the application of the concept of collaboration platforms and reference to the modified concept of international entrepreneurship, and author`s conception of Marketing 4.0, the author proposes a solution for companies that base their strategy on improving their competitivenessin relation to other entities.
Year
Volume
255
Pages
136-144
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Katedra Marketingu Międzynarodowego
References
 • Berman S.J., Korsten P. (2014), Leading in the Connected Era, „Strategy & Leadership”, Vol. 42, Iss. 1.
 • Berman S.J., Marshall A. (2014a), The Next Digital Transformation: From an Individualcentered to an Everyone-to-everyone economy, „Strategy & Leadership”, Vol. 42, Iss. 5.
 • Berman S.J., Marshall A. (2014b), Reinventing the Rules of Engagement: Three Strategies for Winning the Information Technology Race, „Strategy & Leadership”, Vol. 42, Iss. 4.
 • Bondos I. (2013), W kierunku Marketingu 3.0, „Handel Wewnętrznyˮ, t. 3.
 • Feng T., Wang D. (2013), Supply Chain Involvement for Better Product Development Performance, „Industrial Management & Data Systems”, Vol. 113, No. 2.
 • Greer C.R., Lei D. (2012), Collaborative Innovation with Customers: A Review of the Literature and Suggestions for Future Research, „International Journal of Management Reviews”, Vol. 14.
 • Hienerth C., Hippel E. von, Berg-Jensen M. (2014), User Community vs. Producer Innovation Development Efficiency: A First Empirical Study, „Research policy”, Vol. 43, Iss. 1.
 • Hienerth C., Lettl C., Keinz P. (2014), Synergies among Producer Firms, lead Users, and User Communities: The Case of the LEGO Producer-User Ecosystem, „Journal of Product Innovation Management”, Vol. 31, Iss. 4.
 • Hoyer W.D., Chandy R., Dorotic M., Kraft M., Singh S.S. (2010), Customer Cocreation in New Product Development, „Journal of Service Research”, Vol. 13, No. 3.
 • Kristensson P., Gustafsson A., Archer T. (2004), Harnessing the Creative Potential among Users, „Journal of Product Innovation Management”, Vol. 21, Iss. 1.
 • Kotler Ph. (1986), The Prosumer Movement: a New Challenge For Marketers, [w:] R.J. Lutz Provo (eds.), Advances in Consumer Research, „Association for Consumer Research”, Vol. 13.
 • Kozielski R. (2013), Klient 3.0 czy Marketing 3.0? „Handel Wewnętrzny”, t. 3.
 • McLuhan M., Nevitt B. (1972), Take Today: The Executive as Dropout, B.J. Harcourt, Boston.
 • Nowacki F. (2014), Marketing 4.0 – nowa koncepcja w obliczu przemian współczesnego konsumenta, „Marketing i Rynek”, nr 6.
 • Prahalad C.K., Ramaswamy V. (2004), Co-creation Experiences: The Next Practice in Value Creation, „Journal of Interactive Marketing”, Vol. 18, No. 3.
 • Ramaswamy V., Ozcan K. (2013), Strategy and Co-creation Thinking, „Strategy & Leadership”, Vol. 41, Iss. 6.
 • Szul E. (2013), Prosumpcja jako aktywność współczesnych konsumentów – uwarunkowania i przejawy, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Kryzys finansów publicznych-przyczyny, implikacje perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej”, Zeszyt nr 31, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Tapscott D., Williams A.D. (2006), Wikinomics, Penguin Books, London.
 • Toffler A. (1980), The Third Wave, Bantam Books.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-d181de59-852e-4bb3-a18b-8ad0ca4c6840
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.