Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 258 | 109-120

Article title

Starzenie się potencjalnych zasobów pracy na rynku europejskim

Content

Title variants

EN
The ageing of potential labour force in european countries

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Współcześnie kraje europejskie są znacznie zróżnicowane pod względem zaawansowania starości demograficznej. We wszystkich tych jednostkach proces starzenia się (definiowany jako sukcesywny wzrost udziałów osób starszych w populacji) implikuje wiele niekorzystnych następstw, zarówno ekonomicznych, jak i społecznych. Wśród tych pierwszych do najpoważniejszych należą zmniejszanie się potencjalnych zasobów pracy oraz spadek wydolności finansowej systemów emerytalnych. Celem artykułu jest analiza przemian w strukturach wieku populacji krajów europejskich zaobserwowanych na przestrzeni minionych dwóch dekad oraz zmian prognozowanych w perspektywie kolejnych 20 lat. Szczególna uwaga w tym względzie została zwrócona na starzenie się potencjalnych zasobów pracy.
EN
This paper aims to present the analysis of both: the changes in population structure of the European countries over the past two decades and the changes projected over the next 20 years. It also stresses the problem of the ageing of potential labour force, which is valid in all European countries. The changes in population age structure (which are visible in progressing population ageing process) influence the countries on many levels, referring to the various parts of socio-economic life. The most salient economic consequences of these changes seem a decrease in the potential labour resources and a decline in the financial stability of the social security system.

Year

Volume

258

Pages

109-120

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Łódzki, Instytut Statystyki i Demografii, Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej

References

  • Holzer J.Z. (2003), Demografia, PWE, Warszawa.
  • Kowaleski J.T. (2011), Struktura demograficzna starszego odłamu ludności w województwach (stan aktualny i prognozy do roku 2030) [w:] J.T. Kowaleski (red.), Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności Polski. Przyczyny, etapy, następstwa, UŁ, Łódź.
  • Kowaleski J.T., Majdzińska A. (2012), Miary i skale zaawansowania starości demograficznej [w:] A. Rossa (red.), Wprowadzenie do gerontometrii, UŁ, Łódź.
  • Kurkiewicz J. (red.) (2012), Demograficzne uwarunkowania i wybrane społeczno--ekonomiczne konsekwencje starzenia się ludności w krajach europejskich, UE w Krakowie, Kraków.
  • Okólski M., Fihel A. (2012), Demografia. Współczesne zjawiska i teorie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
  • Panek T. (2009), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, SGH, Warszawa.
  • [www 1] Eurostat, Statistics Database, http://epp.eurostat.ec.europa.eu.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-d243dc3b-269e-4fd5-a3ba-5bea9189561a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.