PL EN


2017 | 334 | 79-87
Article title

Konsument a zjawisko podwójnego zagrożenia na rynku usług finansowych

Content
Title variants
EN
Consumer and phenomenon of double jeopardy on the market of financial services
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem opracowania jest identyfikacja zjawiska podwójnego zagrożenia na rynku usług finansowych. W szczególności podjęto tu próbę określenia tego zjawiska w dwóch jego wymiarach związanych z lojalnością konsumentów, a także postawami konsumenckimi. Przeprowadzone analizy wskazują na istnienie tego zjawiska. Konsumenci są najbardziej lojalni (niezależnie od przyjętego wskaźnika) względem tych instytucji, które najdłużej działają na polskim rynku, oraz tych, z których usługami mają największe doświadczenie. Ponadto darzą dużo większym zaufaniem instytucje finansowe działające zdecydowanie najdłużej na polskim rynku, czyli banki i towarzystwa ubezpieczeniowe. Poziom zaufania do pozostałych instytucji na polskim rynku jest zdecydowanie niższy.
EN
The aim of the study is to identify the phenomenon of double jeopardy on the financial services market. In particular, the article attempts to define the phenomenon in its two dimensions related to the loyalty of consumers, and consumer attitudes. The study indicates the existence of this phenomenon. Consumers are most loyal (regardless of the two adopted indicator) in relation to those institutions that have the longest operating on the Polish market, and those services which have the greatest experience. In addition, consumers have much greater confidence in financial institutions by far the longest on the Polish market, namely banks and insurance companies. The level of trust in the other on the Polish market institutions is much lower.
Year
Volume
334
Pages
79-87
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Badań Konsumpcji
References
 • Barwise T.P. (1986), Repeat-viewing of Prime-time US Programs, “Journal of Advertising Research”, No. 28.
 • Berwise T.P., Ehrenberg A.S.C. (1998), Television and Its Audience, Sage Publications Inc., Newbury Park.
 • Colombo R.A., Morrison D.E. (1989), A Brand Switching Model with Implications for Marketing Strategies, “Marketing Science”, No. 8.
 • Ehrenberg A.S.C., Goodhardt G.J. (1988), The Double Jeopardy Effect for UK Daily Papers, London Business School, CMaC Working Paper, London.
 • Evans M., Foxall G., Jamal A. (2009), Consumer Behaviour, John Wiley & Sons, New York.
 • Graham J. (2010), Critical Thinking in Consumer Behavior: Cases and Experiential Exercises, Prentice Hall, New Jersey.
 • Griffin J. (1997), Customer Loyalty. How to Earn It, How to Keep It, Jossey-Bass Publisher, San Francisco.
 • Jones T.O., Sasser Jr. W.E. (1995), Why Satisfied Customers Defect, “Harvard Business Review”, No. 9.
 • Kieżel E., red. (2010), Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, PWE, Warszawa.
 • Lambkin M., Foxal G., van Raaij W.F., Heilbrunn B. (2001), Zachowanie konsumenta. Koncepcje i badania europejskie, WN PWN, Warszawa.
 • McPhee W.N. (1963), Formal Theories of Mass Behavior, Free Press, New York.
 • Schiffman L.G., Kanuk L.L. (2010), Consumer Behavior: Global Edition, Pearson Higher Education, London.
 • Solomon M.R., Bamossy G., Askegaard S., Hogg M.K. (2010), Consumer Behavior, Financial Times Press, New York.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-d27530f3-3fbb-4e42-aeb5-4a888431caed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.