PL EN


2017 | 321 | 183-196
Article title

Ocena poziomu wykorzystania mediów społecznościowych przez teatry publiczne w województwie śląskim w świetle badań empirycznych

Content
Title variants
EN
The analysis and evaluation of the degree of the use of social media by the public theatres in the Silesian Voivodship
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zarządzający instytucjami kultury coraz częściej wykorzystują media społecznościowe do promocji swoich działań i budowania swojego wizerunku. W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w latach 2015-2017 (w ramach projektu MNiSW). Głównym celem badań było określenie poziomu wykorzystania mediów społecznościowych przez teatry publiczne. Osiągnięcie celu głównego wymagało odpowiedzi na pytania: 1) w jakim stopniu teatry wykorzystują media społecznościowe? 2) które rodzaje mediów społecznościowych są najczęściej wykorzystywane i w jakim celu? 3) kto odpowiada za zamieszczanie i przygotowanie treści? 4) kto analizuje/monitoruje obecność teatrów w mediach społecznościowych?
EN
More and more often, the managers of culture institutions use social media to promote their institutions’ activities and build their image. The paper presents the results of the research study conducted in the years 2015-2017 (within the project financed by the Ministry of Science and Higher Education). The main objective of the study was to determine the level of the use of social media by the public theatres. The answers to the following questions were sought: 1) to what degree do public theatres use social media? 2) which types of social media are used most frequently and for what purpose? 3) who is responsible for creating and posting the social media content? 4) who analyzes/ monitors the presence of the theatres in the social media?
Year
Volume
321
Pages
183-196
Physical description
Contributors
  • Akademia Ignatianum w Krakowie
References
  • Buchnowska D. (2013), Analiza i ocena poziomu wykorzystania mediów społecznościowych przez największe polskie przedsiębiorstwa, „Informatyka Ekonomiczna”, nr 4, s. 55-69.
  • Miotk A. (2013), Skuteczne social media. Prowadź działania, osiągaj zamierzone efekty, Helion, Gliwice.
  • Papińska-Kacperek J., Polańska K. (2014), Obecność administracji publicznej w mediach społecznościowych, Warszawa.
  • Podlaski A. (2013), Marketing społecznościowy. Tajniki skutecznej promocji w social media, Helion, Gliwice.
  • Wolny-Zmorzyński K., Furman W. (2010), Internetowe gatunki dziennikarskie, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-d2a54504-225e-4188-afe8-cdb619d008c0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.