Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 321 | 183-196

Article title

Ocena poziomu wykorzystania mediów społecznościowych przez teatry publiczne w województwie śląskim w świetle badań empirycznych

Content

Title variants

EN
The analysis and evaluation of the degree of the use of social media by the public theatres in the Silesian Voivodship

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zarządzający instytucjami kultury coraz częściej wykorzystują media społecznościowe do promocji swoich działań i budowania swojego wizerunku. W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w latach 2015-2017 (w ramach projektu MNiSW). Głównym celem badań było określenie poziomu wykorzystania mediów społecznościowych przez teatry publiczne. Osiągnięcie celu głównego wymagało odpowiedzi na pytania: 1) w jakim stopniu teatry wykorzystują media społecznościowe? 2) które rodzaje mediów społecznościowych są najczęściej wykorzystywane i w jakim celu? 3) kto odpowiada za zamieszczanie i przygotowanie treści? 4) kto analizuje/monitoruje obecność teatrów w mediach społecznościowych?
EN
More and more often, the managers of culture institutions use social media to promote their institutions’ activities and build their image. The paper presents the results of the research study conducted in the years 2015-2017 (within the project financed by the Ministry of Science and Higher Education). The main objective of the study was to determine the level of the use of social media by the public theatres. The answers to the following questions were sought: 1) to what degree do public theatres use social media? 2) which types of social media are used most frequently and for what purpose? 3) who is responsible for creating and posting the social media content? 4) who analyzes/ monitors the presence of the theatres in the social media?

Year

Volume

321

Pages

183-196

Physical description

Contributors

  • Akademia Ignatianum w Krakowie

References

  • Buchnowska D. (2013), Analiza i ocena poziomu wykorzystania mediów społecznościowych przez największe polskie przedsiębiorstwa, „Informatyka Ekonomiczna”, nr 4, s. 55-69.
  • Miotk A. (2013), Skuteczne social media. Prowadź działania, osiągaj zamierzone efekty, Helion, Gliwice.
  • Papińska-Kacperek J., Polańska K. (2014), Obecność administracji publicznej w mediach społecznościowych, Warszawa.
  • Podlaski A. (2013), Marketing społecznościowy. Tajniki skutecznej promocji w social media, Helion, Gliwice.
  • Wolny-Zmorzyński K., Furman W. (2010), Internetowe gatunki dziennikarskie, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-d2a54504-225e-4188-afe8-cdb619d008c0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.