Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 1(13) | 157-177

Article title

SKANSEN JAKO PRODUKT TURYSTYCZNY. ANALIZA WYBRANYCH PRZYKŁADÓW

Content

Title variants

OPEN AIR MUSEUM AS A TOURIST PRODUCT. CASE STUDIES

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Opracowanie jest próbą oceny funkcjonowania wybranych polskich skansenów jako produktów turystycznych. W tym celu wybrano trzy znaczące placówki: w Tokarni, Sanoku i Olsztynku. Ocena została określona, opierając się na analizie oferty i ruchu turystycznego. Jak się okazuje, skanseny to nie tylko miejsca promujące kulturę, lecz także dynamicznie rozwijające się atrakcje. Bogata oferta w postaci wystaw czy lekcji muzealnych jest coraz częściej uzupełniana o inne propozycje dla turystów (np. lokalną kuchnię, nocleg). Duża aktywność placówek powoduje, że skanseny stają się dojrzałym produktem turystycznym, który rywalizuje z innymi atrakcjami turystycznymi istniejącymi na rynku.
EN
The study is an attempt to provide some Polish open-air museums as tourism products. There were selected three important institutions: in Tokarnia, Sanok and Olsztynek. Analysis of the tourist offers and tourist functions performed by the detailed examinations of the volume of tourist traffic. Open-air museums are not only places that promote the culture, but also are developing tourist attractions. Offers are rich in the exhibitions and museum lessons, but more and more important is the wide range of other proposals (eg. local cuisine, accommodation). These described activities are responsible for creation open-air museums as mature tourist products, which competition with the other attractions in todayʼs market.

Year

Issue

Pages

157-177

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Wrocławski

References

 • 1. Czajkowski J., Muzea na wolnym powietrzu w Europie, KAW, Rzeszów 1984.
 • 2. Czerwiński T., Etnograficzne muzeum na wolnym powietrzu – pomnik przeszłości, instytucja kultury czy produkt turystyczny? Garść refleksji na okoliczność Jubileuszu 100-lecia Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach, „Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na wolnym powietrzu” 2006, nr 9.
 • 3. Hibner E., Muzea w środowisku lokalnym – dziedzictwo i rozwój, Memorandum programowe konferencji „Czas muzeów”, Łódź 2011, www.nimoz.pl [24.04.2012].
 • 4. Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie., PWE, Warszawa 2010.
 • 5. Kasperska E., Muzea etnograficzne na wolnym powietrzu a ich wartość marketingowa dla regionu, [w:] Marketing Przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane aspekty marketingu terytorialnego, red. A. Smalec, G. Rosa, „Zeszyty Naukowe US” 2011, nr 663, Ekonomiczne problemy usług, nr 75.
 • 6. Mokras-Grabowska J., Kultura ludowa w polskiej turystyce – autentyczność czy komercja?, [w:] Kultura i turystyka - razem czy oddzielnie?, red. A. Stasiak, Wyd. WSTH, Łódź 2007.
 • 7. Stasiak A., Charakterystyka ruchu turystycznego w wybranych skansenach w Polsce, „Turyzm” 2000, t. 10, z. 1.
 • 8. Stasiak A., Funkcja turystyczna polskich skansenów, „Łódzkie Studia Etnograficzne” 1998, t. 37.
 • 9. Stasiak A., Muzea na wolnym powietrzu w Polsce i możliwości ich wykorzystania dla celów turystycznych, „Turyzm” 1996, t. 6, z. 2.
 • 10. Widawski K., Wybrane elementy dziedzictwa kulturowego środowiska wiejskiego – ich wykorzystanie w turystyce na przykładzie Hiszpanii i Polski, [w:] Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, t. 17, Wyd. UW, Wrocław 2011.
 • 11. Żygulski Z., Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa, PWN, Warszawa 1982.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-d32d6312-848d-4f39-aab7-c4462b6fa256
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.