PL EN


2017 | 322 | 243-255
Article title

Bariery dla transferu wiedzy wewnątrz organizacji

Content
Title variants
EN
Knowledge transfer in organization – barriers and limitations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przegląd najważniejszych klasyfikacji barier w zarządzaniu wiedzą wykorzystywanych w badaniach empirycznych oraz propozycja nowej klasyfikacji, która uzupełni te już funkcjonujące w literaturze, zgodnie z analizą przykładów wskazanych przez menedżerów średniego szczebla w organizacjach.
EN
The aim of this article is to review the most popular classification of the major barriers to knowledge management. The author proposes a new typology, according to the analysis of the examples mentioned by middle managers in organizations.
Year
Volume
322
Pages
243-255
Physical description
Contributors
 • AGH w Krakowie. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego
References
 • Benbya H., Passiante G., Belbaly N.A. (2004), Corporate Portal: A Tool for Knowledge Management Synchronization, „International Journal of Information Management”, No. 24.
 • Danik L., Gołębiowski T. (2015), Bariery transferu wiedzy wewnątrz korporacji transnarodowych i sposoby ich pokonywania, „Organizacja i Kierowanie”, nr 1 (166).
 • Flaszewska S. (2016), Bariery utrudniające realizację procesów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach wysokich technologii, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 442, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Goliński M. (1999), Gospodarka i informacja [w:] J. Lubacz (red.), W drodze do społeczeństwa informacyjnego, Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji, Warszawa.
 • Jashapara A. (2006), Zarządzanie Wiedzą – zintegrowane podejście, PWE S.A., Warszawa.
 • Kłak M. (2010), Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie, Wydawnictwo WSEiP, Kielce.
 • Riege A. (2005), Three-dozen Knowledge-Sharing Barriers Managers must Consider, „Journal of Knowledge Management”, Vol. 9, No. 3.
 • Scott J.L., Yih-Tong Sun P. (2005), An Investigation of Barriers of Knowledge Transfer, „Journal of Knowledge Management”, Vol. 9, No. 2.
 • Sharma B.P., Singh M.D. (2015), Modeling the Knowledge Sharing Barriers: An ISM Approach, „International Journal of Knowledge-Based Organizations”, No. 5(1).
 • Solska H. (2010), Zarządzanie wiedzą [w:] S. Wrycza (red.), Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Toffler A. za: Strojny M. (2000), Zarządzanie wiedzą – ogólny zarys koncepcji, „Przegląd Organizacji”, nr 2.
 • Ujwary-Gil A. (2012), Identyfikowanie i klasyfikowanie barier zarządzania wiedzą, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, nr 115.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-d32ed567-3400-4649-b757-481fb2cdc550
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.