Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 4(46) | 84-97

Article title

Imigranci i przestrzeń miejska, determinanty segregacji rezydencjalnej obcokrajowców w Barcelonie

Authors

Content

Title variants

EN
Immigrants and the city. Determinants of residential segregation of foreigners in Barcelona

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł dotyczy segregacji rezydencjalnej obcokrajowców w Barcelonie. Wyliczenia statystyczne poprzedzają rozważania teoretyczne. Prezentacja determinant segregacji rezydencjalnej w Barcelonie ma szczególne znaczenie, gdyż zjawisko to może w niej występować w większej skali niż w innych miastach. Wpływ na taką sytuację mogą wywierać tendencje separatystyczne w Katalonii, a często także wymóg znajomości języka katalońskiego. Utrudnia to imigrantom integrację z rynkiem pracy i zwiększa marginalizację. W wyliczeniach statystycznych wykorzystano wskaźnik segregacji rezydencjalnej (Duncan, Duncan 1955), który umożliwia porównanie Barcelony z innymi miastami, a także daje szansę na prześledzenie zmian zachodzących w Barcelonie w ostatnich latach.
EN
The author of this article describes residential segregation of foreigners in Barcelona. She presents some theoretical considerations, makes statistical calculations pertaining to the problem, and defines causal factors of residential segregation. What is important, residential segregation in Barcelona may be far deeper than in other cities because of the relatively strong separatism in Catalonia and the required knowledge of the Catalan language. These factors make full access to local labour market very difficult for immigrants and lead to their marginalization. In the statistical calculations a measure of residential segregation (Duncan, Duncan 1955) is used which allows a comparison of the situation in Barcelona and in other cities, as well as an analysis of changes in Barcelona in recent years.

Contributors

author
 • Instytut Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

References

 • Aramburu Otazu M., 2002, Los otrosynosotros: imágenes del inmigrante en Ciutat Vella de Barcelona, Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Secretaría de Estado de Cultura.
 • Bayona i Carrasco J., 2007, "La segregación residencial de la población extranjera en Barcelona: ¿una segregación fragmentada?", ScriptaNova, t. 11, nr 235.
 • Bourdieu P., 2005, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, tłum. R Biłoś, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Bourdieu P., Passeron J.C., 1990, Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, tłum. E. Neyman, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Clark K.B. 1965, Dark ghetto: dilemmas of social power, New York: Harper & Row.
 • Davies N., 2002, Europa: rozprawa historyka z historią, tłum. E. Tabakowska, Kraków: Znak.
 • Duncan O.D., Duncan B., 1955, "A methodological analysis of segregation indices", American Sociological Review, t. 20, nr 2.
 • Echazarra A., 2010, "Segregación residencial de los extranjeros en el área metropolitana de Madrid. Un análisis cuantitativo", Revista Internacional de Sociología, t. 68, nr l.
 • Grzymała-Kazłowska A., Piekut A., 2007, ""Mała Ukraina" czy Polskie Viettown? Społeczno-przestrzenne wzory zamieszkiwania imigrantów w metropolii warszawskiej", Studia Regionalne i Lokalne, nr 4(30).
 • Harvey D., 1988, Social justice and the city, Oxford: Basil Blackwell.
 • Horta G., 2010, Rambla del Raval de Barcelona: de apropiaciones viandantes y procesos sociales, Barcelona: El Viejo Topo.
 • Jałowiecki B., Łukowski W. (red.), 2007, Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Johnston R. J., 1981, "Some technical issues in the comparative study of residential segregation", Transactions of the Institute of British Geographers, t. 6, nr 2.
 • Johnston R., Forrest J., Poulsen M., 2002, "Are there ethnic enclaves/ghettos in English cities?", Urban Studies, t. 39, nr 4.
 • Kempen van R., Ozuekren A.S., 1998, "Ethnic segregation in cities: New forms and explanations in a dynamic world", Urban Studies, t. 35, nr 10.
 • Kuć-Czajkowska K., 2008, "Nierówności społeczne w przestrzeni Warszawy", Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 13.
 • Martinez C.L., 2009, "Inmigración extranjera en Bilbao: Una aproximación a la medida de la segregación residencial", Zerbitzuan, nr 45.
 • Martinez del Olmo A., Leal Maldonado J., 2008, La segregación residencial, un indicador espacial confuso en la representación de la problematica residencial de los inmigrantes económicos: el caso de la Comunidadde Madrid, Barcelona: Centre de Política del Sòl i Valoracions, Universitat Politècnica de Catalunya.
 • Martori i Cañas J.C., Hoberg K., 2004, "Indicadores cuantitativos de segregación residencial. El caso de la población inmigrante en Barcelona", ScriptaNova, t. 8, nr 169.
 • Massey D.S., Denton N.A., 1993, American apartheid: Segregation and the making of the underclass, Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Olmos J.C.C., Garrido Á.A., 2006, "Segregación y condiciones residenciales de los inmigrantes africanos en Almería (España)", Migraciones Internacionales, t. 3, nr 3 [dostęp 14.11.2011: http://www2.colef.mx/migracionesinternacionales/revistas/MI10/nlO-081-106.pdf].
 • Park R.E., Burgess E.W., Mckenzie R.D., Wirth L., 1925, The city: Suggestions for investigation of human behavior in the urban environment, Chicago: University of Chicago Press.
 • Puyol R. i in., 1986, Diccionario de geografia, Madrid: Anaya.
 • Shevky E., Wiliams M., 1949, The social areas of Los Angeles: Analysis and typology, Berkeley: University of California Press.
 • Spear A.H., 1969, Black Chicago: The making of a Negro ghetto 1890-1920, Chicago: University of Chicago Press.
 • Szczepański M.S., Ślęzak-Tazbir W., 2007, "Miedzy lękiem a podziwem: getta społeczne w starym regionie przemysłowym", w: B. Jałowiecki, W. Łukowski (red.), Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Timms D., 1971, The urban mosaic: Towards a theory of residential differentiation, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Wacquant L., 2008, Urban outcasts: A comparative sociology of advanced marginality, Cambridge, Malden, MA: Polity.
 • Wilson W.J., 1987, The truly disadvantaged: The inner city, the underclass, and public policy, Chicago: University of Chicago Press.
 • Wirth L., Geller T., 1928, The Ghetto, Chicago: University of Chicago Press.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-d3396e8c-d8fc-42d7-81b7-124eeea1567a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.