Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 260 | 89-97

Article title

Własność prywatna w koncepcji społecznej gospodarki rynkowej

Content

Title variants

EN
Private ownership in the concept of a social market economy

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Koncepcja społecznej gospodarki rynkowej uwydatnia zarówno zalety, jak i wady własności prywatnej oraz proponuje oryginalne rozwiązanie trudnego problemu ekonomicznego. Własność prywatna powinna być kontrolowana przez konkurencję i służyć zapewnieniu wysokiej efektywności ładu rynkowego.
EN
The concept of a social market economy highlights advantages as well as disadvantages of private ownership and finds an original answer to a difficult economic problem. Private ownership should be under control of competition and aimed at high efficiency of the market order.

Year

Volume

260

Pages

89-97

Physical description

Contributors

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

References

 • Balcerowicz L. (1992), 800 dni. Szok kontrolowany, BGW, Warszawa.
 • Czech-Rogosz J. (2005), Ewolucja społecznej gospodarki rynkowej w RFN, Wydawnictwo AE, Katowice.
 • Dahl M. (2015), Niemiecki model społecznej gospodarki rynkowej jako wzór dla polskich przemian systemowych po 1989 roku, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.
 • Erhard L. (2012), Dobrobyt dla wszystkich, PTE, Warszawa.
 • Eucken W. (2005), Podstawy polityki gospodarczej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 • Galbraith J.K. (1991), Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna, PWE, Warszawa.
 • Jasiecki K. (2013), Kapitalizm po polsku. Miedzy modernizacją a peryferiami Unii Europejskiej, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 • Krasuski J. (1987), Historia RFN, KiW, Warszawa.
 • Krasuski J. (2004), Historia Niemiec, Ossolineum, Wrocław.
 • Kuczyński W. (1992), Zwierzenia zausznika, BGW, Warszawa.
 • Landreth H., Colander D.C. (2005), Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mises L. von (2007), Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa.
 • Modzelewski K. (1993), Dokąd od komunizmu?, BGW, Warszawa.
 • Müller-Armack A. (1948), Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft, Verlag für Wirtschaft und Sozialpolitik, Hamburg.
 • Müller-Armack A. (1966), Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspolitik: Studien und Konzepte zur Sozialen Marktwirtschaft und zur Europäischen Integration, Verlag Rombach, Freiburg im Breisgau.
 • Pipes R. (2012), Własność jako instytucja [w]: Odkrywając wolność. Przeciw zniewoleniu umysłów. Wyboru tekstów dokonał i wstępem opatrzył Leszek Balcerowicz, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań.
 • Przybyciński T. (2009), Ordoliberalizm a kształtowanie rynkowego ładu gospodarczego w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Przybyciński T. (2012), Polityka ustrojowa w świetle polskich doświadczeń, „Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH”, nr 88.
 • Przybyciński T. (2015), Ustrojowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego w Polsce, „Studia Ekonomiczne”, nr 213, UE, Katowice.
 • Röpke W. (1948), Die Gesellschaftskrisis der Gegenwart, Eugen Rentsch Verlag, Erlenbach–Zürich.
 • Röpke W. (2003), Czy niemiecka polityka gospodarcza jest prawidłowa? [w:] E. Mączyńska, P. Pysz (red.), Społeczna gospodarka rynkowa. Idee i możliwości praktycznego wykorzystania w Polsce, PTE, Warszawa.
 • Rosati D.K. (1998), Polska droga do rynku, PWE, Warszawa.
 • Schulz J. (2013), Transformacja gospodarcza Polski po 1989 r. z punktu widzenia ordoliberalizmu – własność a rozwój ekonomiczny [w]: E. Mączyńska, P. Pysz (red.), Ordoliberalizm i społeczna gospodarka rynkowa wobec wyzwań współczesności, PTE, Warszawa.
 • Skarzyński R. (2002), Od liberalizmu do totalitaryzmu. Z dziejów myśli politycznej XX w., t. 2, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa
 • Stankiewicz W. (2007), Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa.
 • Włudyka T. (2013), Ordoliberalizm i społeczna gospodarka rynkowa w Niemczech, Wolters Kluwer Polska S.A., Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-d3c8a3ca-b7af-448c-8f19-3862eac7c366
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.