PL EN


1998 | 58 | 21-35
Article title

Dylematy projektowania strategii i polityki rozwoju

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Współczesne procesy rozwojowe mają wielowymiarowy, cywilizacyjno-kulturowy, społeczno-polityczny, ekologiczno-przestrzenny, ekonomiczny oraz techniczno-gospodarczy charakter. Konsekwencją tej wielowymiarowości jest interdyscyplinarna natura podstawowych wyzwań rozwojowych. Oznacza to konieczność podejmowania zróżnicowanych, a równocześnie współzależnych decyzji rozwojowych, co stwarza skomplikowaną z metodologicznego punktu widzenia sytuację. Odpowiedzią na wyzwania rozwojowe jest strategia rozwoju, czyli rodzaj ugody społecznej w odniesieniu do podstawowych dylematów rozwojowych. Jej wybór przesądza zatem o zakresie niezbędnych działań, składających się na szeroko rozumianą politykę rozwojową. Wewnętrznej logiki procesu formułowania strategii i polityki rozwoju nie można więc zastąpić opracowaniem założeń polityki makroekonomicznej, która ma z tego punktu widzenia charakter instrumentalny. Metodyka opracowywania koncepcji rozwoju powinna zatem uwzględniać zarówno odrębność, jak i współzależność strategii rozwoju, polityki rozwoju i polityki makroekonomicznej, co umożliwiałoby ich spójne opracowywanie.
Keywords
Year
Volume
58
Pages
21-35
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-d5239f93-5b3b-422b-a3cf-2c4944514ec6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.