Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 366 | 86-102

Article title

Wtórny rynek ubezpieczeń – problem optymalizacji

Content

Title variants

EN
Viatical insurance market – optimization problem

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł poświęcony jest problemowi optymalizacji przepływów finansowych powstających w wyniku realizacji umowy na wtórnym rynku ubezpieczeń, rozpatrywanych z punktu widzenia ubezpieczonego. Ubezpieczony chory na przewlekłą chorobę, chcąc uzyskać fundusze na leczenie, odsprzedaje inwestorowi część praw do świadczenia ubezpieczeniowego. Zadanie polega na wyborze tej części w taki sposób, aby zmaksymalizować oczekiwaną kwotę dostępnych środków. Zakłada się przy tym, że ubezpieczony postępuje na rynku racjonalnie, uwzględniając swoje podejście do ryzyka. W pracy wykorzystano model wielostanowy i rozpatrzono różne teorie podejmowania decyzji w warunkach ryzyka i niepewności: maksymalizację wartości oczekiwanej, oczekiwanej użyteczności, użyteczności zależnej od porządku oraz teorię perspektyw. Przeanalizowano też wpływ parametrów funkcji użyteczności i funkcji zniekształcającej prawdopodobieństwo na wartość optymalnego wyboru, w przypadku gdy ubezpieczony postępuje zgodnie z teorią perspektyw.
EN
The paper is devoted to the optimization problem on the viatical insurence market from the insured point of view. The insured is terminally ill and he resell the part of his policy to the investor to obtain finance for treatment. The task is to select this part in such a way as to maximize the expected amount of available funds. We assume, that the insured acts rationally on the market, taking into account their approach to risk. The multistate model and the different theories of the decision-making under risk and uncertainty: the Utility Theory, the Rank-Dependent Expected Utility Theory and the Prospect Theory are used in the paper. The influence of the values of the utility function parameter and the parameter of function that distorts the probability on the values of the optimal resale parameter α, when the insured follows the prospect theory is studied, too.

Year

Volume

366

Pages

86-102

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Katedra Statystyki
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Katedra Statystyki

References

 • Bhuyan V.B. (2009), Life Markets: Trading Mortality and Longevity Risk with Life Settlements and Linked Securities, Wiley, New York.
 • Denneberg D. (1994), Lectures on Non-additive Measure and Integral, Kluwer, Boston
 • Dębicka J., Heilpern S. (2017a), Investor’s Expected Profit from Viatical Settlements, 20-th AMSE. Applications of Mathematics in Economics. International Scientific Conference: Szklarska Poręba, Wroclaw University Press, http://www.amse.ue.wroc.pl/papers/2017/Debicka_Heilpern.pdf (dostęp: 20.08.2017).
 • Dębicka J., Heilpern S. (2017b), The Optimization of Insurance Contracts in the Viatical Markets (nieopublikowany).
 • Dębicka J., Zmyślona B. (2016), Construction of Multistate Life Tables for Critical Illnes Insurance – Influence of Age and Sex on the Incidence of Health Inequalities, „Śląski Przegląd Statystyczny”, nr 14(20), s. 41-59.
 • Gatzert N. (2010), The Secondary Market for Life Insurance in the United Kingdom, Germany, and the United States: Comparison and Overview, “Risk Management and Insurance Review”, No. 13(2), s. 279-301.
 • Heilpern S. (2004), A Rank-dependent Generalization of Zero Utility Principle, “Insurance: Mathematics and Economics”, Vol. 33, s. 67-73.
 • Hey J.D. (2003), Intermediate Microeconomics: People are Different, McGraw-Hill, London.
 • Kahneman D., Tversky A. (1979), Prospect Theory: A Analysis of Decision Under Risk, “Econometrica”, Vol. 47, s. 313-327.
 • Neumann J. von, Morgenstern O. (1944), Theory of Games and Economic Behavior, Princeton Univesity Press, Princeton.
 • Quiggin J. (1982), A Theory of Anticipated Utility, “Journal of Economic Behavior and Organization”, Vol. 3, s. 323-343.
 • Samuelson P.A. (1937), A Note on Measurement of Utility, “Review of Economic Studies”, Vol. 4(2), s. 155-161.
 • Tversky A., Kahneman D. (1992), Advances in Prospect Theory: Cumulative Representation of Uncertainty, “Journal of Risk and Uncertainty”, Vol. 5, s. 297-323.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-d53288a8-3b93-4dc4-82a9-6481318e3480
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.