PL EN


2016 | 298 | 62-76
Article title

O intuicyjnie rozmytych rekomendacjach inwestycyjnych

Content
Title variants
EN
The intuitionistic fuzzy investment recommendations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Stopa zwrotu została przestawiona w artykule jako intuicyjnie rozmyty zbiór probabilistyczny. W takim przypadku oczekiwana stopa zwrotu jest wyznaczona za pomocą intuicyjnie rozmytego zbioru w przestrzeni liczb rzeczywistych. Ten wynik jest teoretyczną przesłanką dla nowych strategii inwestycyjnych. Wszystkie te strategie są rezultatem porównania intuicyjnie rozmytego indeksu zysku i pewnej granicznej wartości. W ten sposób otrzymujemy intuicyjnie rozmyte rekomendacje inwestycyjne. Kryteria równowagi finansowej są szczególnymi przypadkami porównań indeksu zysku oraz wartości granicznej. W pracy uogólniono kryteria: Sharpe’a, Jensena i Treynora. Ponadto do przypadku intuicyjnie rozmytego oczekiwanego zwrotu uogólniono kryteria bezpieczeństwa: Roya, Kataoka i Telsera. Uzyskane wyniki pokazują, że proponowana teoria jest przydatna w praktyce inwestycyjnej.
EN
The return rate is considered here as an intuitionistic fuzzy probabilistic set. Then the expected return is obtained as an intuitionistic fuzzy subset in the real line. This result is a theoretical foundation for new investment strategies. All considered strategies result of comparison profit fuzzy index and limit value. In this way we obtain an imprecise investment recommendation. Financial equilibrium criteria are a special case of comparison the profit index and the limit value. There are generalized the following criteria: the Sharpe’s Ratio, the Jensen’s Alpha and the Treynor’s Ratio. Moreover, the safety-first criteria are generalized here for the fuzzy case. The Roy’s Criterion, the Kataoka’s Criterion and the Telser’s Criterion are also generalized. Obtained here results show, that proposed theory is useful for the investment applications.
Year
Volume
298
Pages
62-76
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej. Katedra Badań Operacyjnych
References
 • Atanassov K., Stoeva S. (1985), Intuitionistic Fuzzy Sets [w:] J. Albrycht, H. Wiśniewski (red.), Proceedings of Polish Symposium on Interval and Fuzzy Mathematics, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Black F., Litterman R. (1990), Asset Allocation: Combining Investor Views with Market Equilibrium, „The Journal of Fixed Income”, No. 1, DOI: 10.3905/jfi.1991.408013.
 • Echaust K., Piasecki K. (2016), Black-Litterman Model with Intuitionistic Fuzzy Posterior Return, “SSRN Electronic Journal”, No. 1, DOI:10.2139/ssrn.2010280.
 • Jensen M.C. (1969), Risk and Pricing of Capital Assets, and the Evaluation of Investments Portfolios, “Journal of Business”, Vol. 42, No. 2, s. 167-247.
 • Kaplan S., Barish N.N. (1967), Decision-Making Allowing Uncertainty of Future Investment Opportunities, “Management Science”, Vol. 13, No. 10, s. B569-B577.
 • Kataoka S. (1963), A Stochastic Programming Model, “Econometrica”, Vol. 31, No. 1/2, s. 181-196.
 • Knight F.H. (1921), Risk, Uncertainty, and Profit, Hart, Schaffner & Marx, Houghton Mifflin Company, Boston MA.
 • Mises L. von (1962), The Ultimate Foundation of Economic Science An Essay on Method, D. Van Nostrand Company, Inc., Princeton.
 • Nowak P., Romaniuk M. (2015), Catastrophe Bond Pricing for the Two-factor Vasicek Interest Rate Model with Automatized Fuzzy Decision Making, “Soft Computing”, No. 19, DOI 10.1007/s00500-015-1957-1.
 • Piasecki K. (1990), Decyzje i wiarygodne prognozy, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu”, z. 106, s. 2.
 • Piasecki K. (2007), Modele matematyki finansowej. Instrumenty podstawowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Piasecki K. (2011a), Effectiveness of Securities with Fuzzy Probabilistic Return, “Operations Research and Decisions”, No. 21(2), s. 65-78.
 • Piasecki K. (2011b), Rozmyte zbiory probabilistyczne jako narzędzie finansów behawioralnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, DOI: 10.13140/2.1.2506.6567.
 • Piasecki K. (2013), Intuitionistic Assessment of Behavioural Present Value, “Folia Oeconomica Stetinensia”, No. 13(21)(2), DOI: 10.2478/foli-2013-0021.
 • Piasecki K. (2014), On Imprecise Investment Recommendations, “Studies in Logic, Grammar and Rhetoric”, No. 37(50), s. 179-194, DOI: 10.2478/slrg-2014-0024.
 • Piasecki K. (2015a), O stopie zwrotu oszacowanej przez intuicyjny rozmyty zbiór probabilistyczny, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 248, s. 195-205.
 • Piasecki K. (2015b), On Return Rate Estimated by Intuitionistic Fuzzy Probabilistic Set, [w:] D. Martincik, J. Ircingova, P. Janecek (red.), Mathematical Methods in Economics MME 2015, Publishing House of Faculty of Economics, University of West Bohemian, Plzen.
 • Roy A.D. (1952), Safety-first and the Holding of Assets, “Econometrics”, No. 20, s. 431-449.
 • Sharpe W.F. (1966), Mutual Fund Performance, “Journal of Business”, No. 19, s. 119-138.
 • Telser L.G. (1955), Safety First and Hedging, “The Review of Economic Studies”, Vol. 23, No. 2, s. 1-16.
 • Treynor J.L. (1965), How to Rate Management of Investment Fund, “Harvard Business Review”, No. 43, s. 63-75.
 • Zhang Q., Jia B., Jiang S. (2009), Interval-valued Intuitionistic Fuzzy Probabilistic Set and some of its Important Properties, Proceedings of the 1st International Conference on Information Science and Engineering ICISE2009, Guangzhou.
 • [www 1] http://www.marketwatch.com/tools/guide.asp (dostęp: 1.09.2013).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-d6396b24-9e94-40d8-b40f-1359fd631665
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.