PL EN


2010 | 4(42) | 43-59
Article title

Turystyka: niewykorzystana szansa rozwojowa regionow?

Authors
Content
Title variants
EN
Tourism: A lost opportunity for regional development?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Turystyka w ostatnich latach powszechnie postrzegana jest jako ważny czynnik rozwoju regionalnego. Wynika to z dynamicznego wzrostu liczby turystów, przemian po stronie popytu i podaży czy – szerzej – zmiany paradygmatu. Państwa i regiony podejmują próby nowoczesnego planowania rozwoju turystyki. Dokonany w artykule przegląd wybranych dokumentów planistycznych, głównie regionalnych, prowadzi do wniosku, że mimo deklaratywnego przyjęcia na szczeblu strategicznym nowego paradygmatu poziom operacyjny jest zdominowany przez stare podejście, oparte na wielu mitach. Mity te należy uznać za kluczową barierę rozwoju turystyki w Polsce.
EN
Due to a dynamic increase of the number of tourists, to demand and supply changes, or – in short – to changes of paradigm, tourism has been recently considered as an important factor of regional development. Countries and regions attempt to encourage tourism development with modern planning. An overview of selected planning documents, mostly regional, leads to the conclusion that in spite of a declarative adoption of the new paradigm on the strategic level, the operational level is still dominated by the old approach, based on a number of myths. These myths should be considered main obstacles in tourism development in Poland.
Contributors
  • Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiow Regionalnych i Lokalnych (EUROREG), ul. Krakowskie Przedmiescie 30, 00-927 Warszawa, Poland, m.kozak@uw.edu.pl
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-d63e8568-da19-42cd-8c8c-46aefc0df6ed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.