Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 391 | 121-135

Article title

Bezpieczeństwo autokarowych przewozów turystycznych

Content

Title variants

EN
Safety of tourist coach transport

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Ważnym elementem ciągle rozwijającej się branży turystycznej w Polsce jest transport. Jedną z form tego transportu są przewozy autokarowe. Celem opracowania jest poznanie opinii pasażerów o kryteriach doboru środka transportu osób korzystających z transportu autobusowego. W artykule scharakteryzowano zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności warunki techniczne dla autokarów i wymagania dla kierujących.
EN
Transport is an important element of the constantly developing tourism industry in Poland. One of the forms of this transport is coach transport. The purpose of the study is to find out the opinions of passengers about the criteria for selecting the means of transport for people using coach transport. The article characterizes the rules of road traffic safety, in particular technical conditions for coaches and requirements for drivers

Year

Volume

391

Pages

121-135

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości. Katedra Turystyki

References

 • Czerwiński J. (2015), Podstawy turystyki, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 • Jacyna M. (2012), System logistyczny Polski. Uwarunkowania techniczno-technologiczne modalności transportu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Koźlak A. (2008), Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza, WUG, Gdańsk.
 • Moman M., Górecka A., Roman M. (2019), Wykorzystanie transportu pasażerskiego w rozwoju turystyki, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Murphy Jr P.R., Wood D.F. (2011), Nowoczesna logistyka. Wydanie X, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 • Rapacz A. (1994), Przedsiębiorstwo turystyczne. Podstawy i zasady działania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Świątkowska M., Tul-Krzyszczuk A. (2013), Usługi transportowe [w:] E. Świstak, A. Tul-Krzyszczuk (red.), Usługi w turystyce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dz.U. Nr 98, poz. 602, tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 110.
 • Wodejko S. (1998), Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Prawa, Warszawa.
 • [www 1] https://www.biznes.gov.pl (dostęp: 29.01.2020).
 • [www 2] https://gitd.gov.pl (dostęp: 29.01.2020).
 • [www 3] https://www.flotman.pl (dostęp: 19.02.2020).
 • [www 4] http://statystyka.policja.pl (dostęp: 19.02.2020).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-d65dd400-f318-43b2-90a8-49484fc14426
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.