PL EN


2016 | 255 | 261-269
Article title

Zaufanie wewnętrzne i zewnętrzne w przedsiębiorstwie

Authors
Content
Title variants
EN
Organizational trust and consumer trust in an enterprise
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest identyfikacja roli, jaką odgrywa zaufanie w funkcjonowaniu współczesnych przedsiębiorstw oraz omówienie czynników determinujących rozwój i utrzymanie zaufania wśród partnerów relacji. Zaufanie jest kluczem do motywowania ludzi, mobilizowania ich do pracy i osiągania wspólnych celów. Jeżeli ludzie nie ufają sobie, to nie osiągną sukcesu. Wiarygodność przedsiębiorstwa oraz jego produktów stanowi fundament lojalności pracowników i klientów. Zaufanie potrzebuje silnego przywództwa, zaangażowania, otwartej komunikacji i szczerych zachowań opartych na mocnych etycznych podstawach.
EN
The purpose of this article is to identify the role that trust plays in the functioning of modern enterprises and to discuss the factors that determine the development and keeping trust in relationships among partners. Trust is the key to motivating people, mobilizing them to work and achieve common goals. If people do not trust each other, they will not achieve success. The credibility of the company and its products is the foundation of employee and customer loyalty. Trust needs strong leadership, commitment, open communication and honest behavior based on strong ethical principles.
Keywords
Year
Volume
255
Pages
261-269
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Analizy Rynku i Marketingu
References
 • Anderson J.A. (2005), Trust in Managers: A Study of why Swedish Subordinates Trust their Managers, „Business Ethics. A European Review”, No. 14(4).
 • Arrow K.J. (1974), The Limits of Organization, Norton, New York.
 • Burton S.K. (2006), Without Trust. You Have Nobody. Effective Employee Communications for Today and Tomorrow, „Public Relations Strategist”, No. 12(2).
 • Dos Santos C.P., Von der Heyde F.D. (2008), Service Recovery Leadership Tool and its Impact on Customer Trust and Loyalty, „Revista de Administracao de Empresa”,No. 48(1).
 • Earle T., Cvetkovich G.T. (1995), Social Trust: Toward a Cosmopolitan Society, Preager, New York.
 • Ennew C., Sekhon H. (2007), Measuring Trust in Financial Services: The Trust Index, „Consumer Policy Review”, Vol. 17, No. 2.
 • Fonfara K. (1999), Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 • Garg P., Rastogi R. (2009), Effect of Psychological Wellbeing on Organizational Commitment of Employee, „Journal of Organizational Behavior”, No. 8(2).
 • Gill A.S., Flaschner A.B., Shachar M. (2006), Factors that Affect the Trust of Business Clients in Their Banks, „International Journal of Bank Marketing”, Vol. 24, No. 6.
 • Kiyosaki R.T., Lechter S.L. (2006), Szkoła biznesu dla ludzi, którzy lubią pomagać innym, Instytut Praktycznej Edukacji, Osielsko.
 • Levin D.Z., Cross R., Abrams L.C., Lesser E.L. (2002), Trust and Knowledge Sharing: A Critical Combination, IBM Institute for Knowledge – Based Organizations,http://www–935.ibm.com/services/in/igs/pdf (dostęp: 31.01.2014).
 • Lewicka-Strzałecka A. (2003), Zaufanie w relacji konsument – biznes, „Prokseologia”, nr 143.
 • Machaj M. (2010), Rola relacji przedsiębiorstwo-konsument w analizie mikroekonomicznej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 • Macintosh G. (2009), Examining the Antecedents of Trust and Rapport in Services: Discovering New Interrelationships, „Journal of Retailing and Consumer Services”,Vol. 16.
 • Mayer R.C., Davis J.H., Schoorman F.D. (1995), An Integrative Model of Organizational Trust, „Academy of Management Review”, No. 20.
 • Mróz B. (2009), Zaufanie w relacjach firma – konsument. Uwarunkowania i dylematy [w:] L. Garbarski, J. Tkaczyk (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce.Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców, WAiP, Warszawa.
 • Paliszkiewicz J. (2013), Zaufanie w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Reade Q. (2003), Top–level Training Helps Cola Giant Rebuild Trust and Cut Staff Turnover, „Personnel Today”, No. 5(27).
 • Robbins S.P. (1998), Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa.
 • Robbins S.P., Delenzo D.A. (2002), Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Rudawska E. (2009), Relacje bank – klient w warunkach kryzysu finansowego [w:] L. Garbarski, J. Tkaczyk (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewnośći zaufanie a zachowania nabywców, WAiP, Warszawa.
 • Rudzewicz A. (2013), Zaufanie w zakupach internetowych, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 9.
 • Rudzewicz A. (2014a), Rola i znaczenie zaufania w kreowaniu marki, „Marketing i Rynek”, nr 8.
 • Rudzewicz A. (2014b), Zaufanie w sprzedaży, „Handel Wewnętrzny”, nr 2.
 • Rudzewicz A., Krysztopik M. (2011), Rola zaufania w gospodarce [w:] G. Rosa, A. Smalec, L. Gracz (red.), Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Marketing w działalności podmiotów rynkowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Shockley-Zalabak P.S., Morreale S.P., Hackman M.Z. (2010), Building the High–trust Organization, Jossey–Bass, San Francisco.
 • Sztompka P. (2002), Kultura zaufania. Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków.
 • Tzafrir S.S., Eitam-Meilik M. (2005), The Impact of Downsizing on Trust and Employee Practices in High Tech Firms. A Longitudinal Analysis, „Journal of High TechnologyManagement Research”, No. 16.
 • Zand D.E. (1972), The Leadership Triad: Knowledge, Trust and Power, Oxford Press, New York.
 • [www 1] Zarządzanie reputacją firmy, http://corporatereputation.biznes.net (dostęp: 24.02.2014).
 • [www 2] Celowe budowanie zaufania do firmy − sposób na sukces w czasach wysokiej nieufności − rozmowa z Pamelą Shockley-Zalabak, http://blog.gfmp.com.pl (dostęp: 13.03.2014).
 • [www 3] Andrzejczyk C., Zarządzanie reputacją w branży finansowej, http://www.proto.pl/PR/Pdf (dostęp: 1.02.2014).
 • [www 4] Zaufanie, http://managernaobcasach.pl/inspiracje–motywacje–kwb/refleksje–coacha (dostęp: 11.02.2013).
 • [www 5] Ludzie lubią pracować. Alternatywna wizja zarządzania, http://ludzielubiapracowac.blogspot.com (dostęp: 6.02.2014).
 • [www 6] Kolemba A., Systemy wspomagające relacje przedsiębiorstwa z klientami a rentowność relacji, http://www.sceno.edu.pl (dostęp: 02.02.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-d66b3614-4e35-4f81-8d6a-ff05ec0c6173
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.