Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 39 | 3(456) | 19-23

Article title

Kiła i jej konsekwencje jako zapomniany problem zdrowia publicznego

Selected contents from this journal

Title variants

EN
SYPHILIS AND ITS CONSEQUENCES AS A PUBLIC HEALTH PROBLEM FORGOTTEN

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem niniejszej pracy było sprawdzenie różnic w zakresie funkcjonowania społecznego między chorymi na kiłę i osobami zdrowymi. Sformułowano hipotezę, iż wiedza o naznaczeniu syfilisem skutkuje zmianami, które dotyczą: (1) oceny aktualnej sytuacji życiowej; (2) stosunku do siebie pod wpływem choroby; (3) pozycji w znaczących grupach społecznych (rodzina, miejsce pracy, bliscy znajomi). Badania miały charakter porównawczy: uczestniczyło w nich 40 chorych na kiłę oraz 62 osoby zdrowe, dobrane odpowiednio ze względu na kryterium płci i wieku
EN
The purpose of hereby paper was checking the differences in scope of social functioning between the sick and healthy persons. The hypothesis was formulate that the knowledge regarding syphilis infection causes changes in way of social functioning. This changes concerns (1) evaluation of their current life situation; (2) relation to themselves under the influence of sickness; (3) position in large social groups (family, work, group of friends). The researches had comparison character: participated in it 40 syphilis sick and 62 healthy persons, selected on the criteria of gender and age.

Year

Volume

39

Issue

Pages

19-23

Physical description

Contributors

author
  • Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
author
  • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-d6c76bd6-b342-4930-9f04-628c68eafb44
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.