Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 298 | 92-99

Article title

Analiza stanu opieki zdrowotnej Śląska na tle kraju metodą taksonomiczną

Content

Title variants

EN
Taxonomic analysis of the Silesian healthcare compared to the national situation

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule podjęto próbę przeanalizowania stanu opieki zdrowotnej Śląska na tle kraju w 2013 r. metodą taksonomiczną. Do badania wybrano wszystkie województwa polskie. Uporządkowania województw od najwyżej stojącego w hierarchii do obiektu znajdującego się najniżej dokonano metodą rang.
EN
The purpose of the paper is to analyse of the healthcare condition in Polish voivodships using the taxonomic method. For the analysis in the paper the statistical data has been used from the Central Statistical Office of Poland (Statistical Yearbook of the Regions – Poland 2014). The object of the analyses were all the Polish voivodships in 2013. The analysed regions were prioritized by rank method.

Year

Volume

298

Pages

92-99

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Matematyki Stosowanej

References

  • Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia 2014 (2014), Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Warszawa.
  • Młodak A. (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.
  • Panek T. (2009), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, SGH, Warszawa.
  • Pluta W. (1977), Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych: metody taksonomiczne i analizy czynnikowej, PWE, Warszawa.
  • Rocznik Statystyczny Województw 2014, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
  • Sawicz K. (2013), Analiza kondycji opieki zdrowotnej na Śląsku [w:] W. Szkutnik (red.), Problemy społeczno-ekonomiczne w uwarunkowaniach ryzyka i statystycznej nieokreśloności, Katowice.
  • Sobczyk W., Malina W. (1985), Metody selekcji i redukcji informacji, WNT, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-d747eaf1-60e8-4b33-9eea-0334e314d3b8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.