Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 311 | 167-177

Article title

Rola państwa w funkcjonowaniu i rozwoju turystyki

Content

Title variants

EN
The role of state in tourism functioning and development

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Turystyka jest ważnym, elementem współczesnej gospodarki i trwałym elementem życia społecznego. Spełniać może istotną rolę w zaspokajaniu potrzeb jednostek i grup społecznych. Można wykorzystywać jej ekonomiczne – rozwojowe konsekwencje. Rozwój turystyki może też wywołać negatywne konsekwencje zwane dysfunkcjami. Rolą państwa powinno być takie organizowanie życia społecznego, aby wykorzystać turystykę w podnoszeniu dobrobytu turystów i tych, którzy te potrzeby zaspokajają. Polityka turystyczna powinna dotyczyć zarówno kształtowania instytucji formalnych, jak i postaw społecznych.
EN
Tourism is a rapidly growing form of human activity, both as a consumer activity and production. Its complexity, interaction with other areas of activity, and also specific of using resources make that the state and its institutions should, among other things through the proper tourism policy impact on its development, using the functions of tourism for social and economic development. It should also intervene in order to reduce the negative impacts of tourism as the degradation of the natural environment and cultural heritage. It was desirable to act in accordance with the paradigm of sustainable development.

Year

Volume

311

Pages

167-177

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Ekonomii

References

 • Alejziak B. (2011), Turystyka jako element życia współczesnej młodzieży polskiej, „Państwo i Społeczeństwo”, t. XI, nr 1, s. 65-92.
 • Dziedzic E. (1998), Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego, Monografie i Opracowania, nr 442, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 • Gaworecki W.W. (2010), Turystyka, PWE, Warszawa.
 • Hall C.M. (1994), Tourism and Politics, Policy, Power and Place, Wiley & Sons, Chichester, New York.
 • Harssel J.V. (1994), Tourism: An Exploration, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ.
 • Janczak K., Patelak K. (2014), Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2013 r., Ministerstwo Sportu i Turystyki, Łódź.
 • Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B. (2010), Produkt turystyczny: pomysł, organizacja, zarządzanie, PWE, Warszawa.
 • Kornak A.S. (1996), Zarządzanie turystyką, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kotler Ph. (1967), Marketing Management Analysis, Planning and Control, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
 • Kurek W. (2007), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J. (2002), Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa.
 • Matysiak A., Struś M. (2015), Paradygmat rozwoju zrównoważonego, „Studia Ekonomiczne”, nr 213.
 • Middleton V.T.C. (1996), Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa.
 • Mill R.Ch. (1992), The Tourism System, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ.
 • MSiT (2011), Badanie konsumentów usług turystycznych w Polsce 2011, www.pot.gov.pl/do-pobrania/l/materialy (dostęp: 12.10.2016).
 • MSiT (2015), Program rozwoju turystyki do 2020 r., https://bip.msit.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych (dostęp: 23.10.2016).
 • MSiT (2016), Charakterystyka podróży krajowych i zagranicznych mieszkańców Polski w 2015 r., http://www.pot.gov.pl/do-pobrania/l/materialy-do-pobrania/badania-ianalizy (dostęp: 7.12.2016).
 • Przecławski K. (1996), Człowiek a turystyka: zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków.
 • Rogalewski O. (1974), Zagospodarowanie turystyczne, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 • UN WTO (2015), Tourism Highlights, 2015 Editions, Geneva.
 • World Economic Forum (2015), The Travel & Tourism Competitiveness Report, http://www3.weforum.org/docs/TT15/WEF_Global_Travel&Tourism_Report_2015.pdf (dostęp: 12.10.2016).
 • WTTC (2016), Travel & Tourism. Economic Impact 2016 World, http://www.wttc.org//media/files/reports/economic%20impact%20research/regions%202016/world2016.pdf (dostęp: 12.10.2016).
 • Żelazna K., Górska-Warsewicz H. (2013), Zachowania turystyczne młodzieży, „PTiR”, nr 2, s. 36-51.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-d76dbd5e-71d8-4a32-8837-0ca5f9df675c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.