PL EN


2016 | 271 | 222-231
Article title

Nadzór korporacyjny - perspektywa międzynarodowa

Content
Title variants
EN
Corporate governance - international perspective
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Debata na temat problematyki nadzoru korporacyjnego i nad różnicami pomiędzy poszczególnymi jego systemami jest coraz większa. Występująca globalizacja nie przyczynia się do przyspieszenia procesu konwergencji systemów nadzoru korporacyjnego. Badacze nie są zgodni co do kierunku zmian w celu utworzenia jednego systemu w skali międzynarodowej. Pojawia się pytanie, czy przy wzrastającej internacjonalizacji rynków kapitałowych powinno dojść do ustanowienia jednego systemu? W artykule zaprezentowano istotę i specyfikę nadzoru korporacyjnego oraz omówiono występujące różnice w modelach nadzoru korporacyjnego.
EN
The debate on corporate governance issues and differences between the systems is growing. Appearing globalization does not contribute to speeding up the convergence of corporate governance. Researchers do not agree on the direction changes in order to create a single system on an international scale. The article presents the essence and specificity of corporate governance and discusses the differences in models of corporate governance.
Year
Volume
271
Pages
222-231
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
References
 • Australian Securities Exchange (2003), Principles for Good Corporate Governance and Best Practice Recommendations, Australian Securities Exchange, Sydney.
 • Blair M.M. (1996), Ownership And Control: Rethinking Corporate Governance For The Twenty-First Century, Brookings Institution Press, International Edition.
 • Cobbaut J., Lenoble J. (2003), Corporate Governance: An Institutionalist Approach, London-New York.
 • Doremus P.N., Keller W.W., Pauly L.W., Reich S. (1998), The Myth of Global Corporation, Princeton University Press, Princeton-Chichester.
 • Hansmann H., Kraakman R. (2001), The End of History for Corporate Law, "Georgetown Law Journal", No. 89.
 • Jeżak J. (2002), Czynniki determinujące efektywność nadzoru właścicielskiego - doświadczenia zachodnie i krajowe, "Nasz Rynek Kapitałowy", nr 3 (135).
 • Jeżak J. (2010), Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Khanna T., Palepu K.G. (2004), Globalization and Convergence in Corporate Governance: Evidencefrom Infosys and the Indian Software Industry, "Journal of International Business Studies", Vol. 35, No. 6.
 • Koijma K. (2002), Japanesse Corporate Governance. An International Perspective, Kobe Economic & Business Research Series, No. 14, Kobe University Japan [w:] I. Koładkiewicz, Nadzór korporacyjny w Narodowych Funduszach Inwestycyjnych, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
 • Lis K., Sterniczuk H. (2005), Nadzór korporacyjny, Oficyna Ekonomiczna.
 • Malling Ch. (2004), Corporate Governance, Oxford University Press.
 • Monks A.G., Minow N. (2004), Corporate Governance, Blackwell Publishing.
 • Nye J., Donahue J. (red.) (2000), Governance in a Globalizing World, Brookings Institution Press, Washington, D.C.
 • OECD (2004), Princilpes for Corporate Governance, OECD, Paris.
 • Plessis J.J. du, McConvill J., Bagaric M. (2005), Principles of Contemporary Corporate Governance, Cambridge University Press, New York.
 • Shah H., Shaikh F.M. (2011), Globalization and Recent Trends in Corporate Governance and Strategic Management, "Journal of Business Strategies", Vol. 5, No. 1.
 • Silveira A.M., Leal P.C.L., Carvalhal-da-Silva A., Barros L.A.B.C. (2010), Endogenity of Brazilian Corporate Governance Quality Determinants, "Corporate Governance", 10(2).
 • Simson W.A. (2005), Sarbanes-Oxley and ISO-9000, "Quality Progress", 38(3).
 • Stępień M. (2014), Analiza podstawowych problemów nadzoru korporacyjnego, Zeszyty Naukowe WSB w Chorzowie nr 15, Chorzów.
 • Stoner J.A., Freeman R.E., Gilbert D.R. (2011), Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Testy K.Y. (2002), Commentary: Convergence as Movement: Toward a Counter- -Hegemonic Approach to Corporate Governance, "Law & Policy", October.
 • Vliegenthart A. (2006), Transnational Actors and the Converging Corporate Governance Regulation in ECE, Central and East European International Studies Association (CEEISA).
 • Weiner J., Pape J. (1999), The Taxonomy of Systems of Corporate Governance, "Corporate Governance An International Review", Vol. 7.
 • Zalega K. (2003), Systemy corporate governance a efektywność zarządzania spółką kapitałową, SGH w Warszawie, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-d7957bd1-2b97-4eb4-950f-c9db36f42af5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.