Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 365 | 120-137

Article title

Katowice jako miejsce lokalizacji inwestycji sektora nowoczesnych usług biznesowych

Content

Title variants

EN
Katowice as a location for the investments of the modern business services sector

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Sektor nowoczesnych usług biznesowych rozwija się dynamicznie i wpływa na rozwój miast w wielu krajach. Cechuje się specyficznymi czynnikami lokalizacyjnymi. W ciągu ostatniego roku zatrudnienie w sektorze nowoczesnych usług biznesowych w Polsce wzrosło o 32 tys. do 244 tys. osób. Zdecydowanym liderem w Polsce pod względem zatrudnienia w sektorze pozostaje Kraków, w którym pracuje 55 800 osób. W Aglomeracji Śląskiej w 74 centrach BPO, SSC, IT, R&D jest zatrudnionych 16 500 pracowników. Większość z nich (51) działa w Katowicach. Z przeprowadzonych badań kwestionariuszowych wynika, że najczęściej wymienianym czynnikiem mającym wpływ na atrakcyjność inwestycyjną Katowic jest wielkość ośrodka miejskiego. Najbardziej negatywny wpływ ma stan środowiska naturalnego.
EN
The sector of modern business services is developing very dynamically and has an impact on cities development in many countries. The sector has a very specific location factors. Last year the number of jobs in the business services sector in Poland increased by 32,000 to 244,000 people. Kraków, whose business services centers now have as many as 55,800 employees, remains the clear leader in the number of jobs in the sector. In Katowice Agglomeration in 74 BPO, SSC, IT, R&D centres work 16,500 people. The majority of them (51) in Katowice city. From the conducted study – personal interviews – results that the most frequently mentioned factor that influences the investment attractiveness of city Katowice is the size of the agglomeration. The most negative effect has the state of natural environment.

Year

Volume

365

Pages

120-137

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych

References

 • ABSL (2016a), Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Aglomeracji Katowickiej 2016, Katowice.
 • ABSL (2016b), Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2016.
 • ABSL (2017), Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2017.
 • Deloitte (2014), Deloitte’s 2014 Global Outsourcing and Insourcing Survey 2014 and beyond Deloitte.com, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/strategy/us-2014-global-outsourcing-insourcing-survey-report-123114.pdf (dostęp: 31.07.2017).
 • Drobniak A. (2017), Hybrydyzacja rozwoju – przypadkowość czy nowy wzorzec rozwoju [w:] A. Drobniak (red.), Nowe sektory gospodarki w rozwoju miasta – hybrydyzacja rozwoju, Wydawnictwo UE, Katowice.
 • Farrell D. (2006), Smarter Offshoring, “Harvard Business Review”, No. 6, s. 84-92.
 • Gerefi G., Fernandez-Stark K. (2010), The Offshore Services Global Value Chain [online], Center on Globalization, Governance & Competitiveness, Duke University, http://www.cggc.duke.edu/pdfs/ CGGC-CORFO_The_Offshore_Services_Global_Value_Chain_March_1_2010.pdf (dostęp: 10.05.2017).
 • Micek G., Działek, J. Górecki J. (2010), Centra usług w Krakowie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Midelfart-Knarvik K.H., Overman H.G., Redding S.J., Venables A.J. (2000), The Location of European Industry, European Communities, „Economic Papers”, No. 142, April, Brussels, s. 32.
 • Patkar M.R., Keskar Y.M. (2014), Hibridization as a New Paradigm of Urban Development in Metropolitan City. Case of Pune City, India, “International Journal of Innovative Research in Science Engineering and Technology”, Vol. 3, Iss. 1, January, s. 8529-8536.
 • Puga D. (2001), European Regional Policies in Light of Recent Location Theories, CEPR Discussion Paper, No. 2767, April.
 • Rybiński K. (2007), Globalizacja w trzech odsłonach. Offshoring, globalne nierównowagi, polityka pieniężna, Difin, Warszawa.
 • Tholons (2015), Tholons Top 100 Outsourcing Destinations 2015, http://www.tholons.com/nl_pdf/Tholons_Whitepaper_December_2014.pdf (dostęp: 9.06.2017).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-d8357fac-35fb-4cfc-8893-02f2fd90a547
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.