PL EN


2016 | 255 | 28-36
Article title

E-konsument nowej generacji wyzwaniem przedsiębiorstw w XXI w

Content
Title variants
EN
New generation e-consumer as a challenge for enterprises in XXI century
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współczesny e-konsument odgrywający determinantywną rolę w procesach zakupowych gospodarstw domowych jest coraz młodszy. Dziś dzieci i młodzież coraz częściej decydują o zakupie zarówno dóbr pierwszej potrzeby, jak i dóbr trwałego użytku. Młode pokolenie to tubylcy internetowi, którym nie obce są nowoczesne technologie. Korzystanie z nich w celu poszukiwania informacji, komunikowania się i dokonywania zakupów jest coraz częstsze. To przyczynia się do zmian form, metod i technik komunikacyjnych stosowanych przez przedsiębiorstwa. Zasadniczą kwestią poruszaną w artykule będzie prezentacja młodego e-konsumenta w dobie wirtualizacji rzeczywistości XXI w.
EN
Modern e-consumer who plays key role in purchasing decisions processes is getting younger. Today the children and young people are increasingly making decisions about purchasing of fast moving consumer goods and durables as well. The young generation are “natives to the Internet” and are natively familiar with modern technologies. Using Internet and information technologies for shopping become more frequent. And it force enterprises to change forms, methods and techniques of communication they use towards e-consumers. The fundamental issue addressed in this paper is to present young e-consumer in the twenty-first century virtualization era.
Year
Volume
255
Pages
28-36
Physical description
Contributors
 • Społeczna Akademia Nauk, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu i Logistyki
References
 • Acuff D.S., Reiher R.H. (2006), Kidnaping. Jak marketerzy kontrolują umysł Twojego dziecka, Helion, Gliwice.
 • Acuff D.S., Reiher R.H. (2006), Kidnaping. Jak marketerzy kontrolują umysł Twojego dziecka, Helion, Gliwice.
 • Antonides G., Raaij W.F. van (2003), Zachowania konsumenta. Podręcznik akademicki (cz. 2.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Comstock G., Scharrer E. (2007), Media and the American Child, Elsevier Science Ltd.,Oxford.
 • Featherstone M. (1991), Consumer Culture and Postmodernism, Sage, London.
 • Harwas-Napierała B., Trempała J., red. (2006), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Interaktywny Instytut Badań Rynkowych (2012), Raport INTERNET STANDARD 2012, Internetstandard.pl
 • Jachnis A. (2007), Psychologia konsumenta. Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania zachowań konsumenckich, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Warszawa.
 • Jaciow M., Wolny R. (2011), Polski E-konsument. Typologia, zachowania, Helion, Gliwice.
 • Jasielska A., Maksymiuk R.A. (2010), Dorośli reklamują, dzieci kupują. Kindermarketing i psychologia, Scholar, Warszawa.
 • Kufel J., Mruk H. (1998), Konsument jako instytucja ekonomiczna i prawna, Wydawnictwo AE, Poznań.
 • Królewski J., Sala P. (2013), E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Lisowska-Magdziarz M. (2010), Pasażer z tylnego siedzenia. Media, reklama i wychowanie w społeczeństwie konsumpcyjnym, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa.
 • McNeal J.U. (1998), Tapping the Three Kids' Markets, „American Demographics”, Vol. 20(4).
 • McNeal J.U. (1999), The Kids Market: Myths and Realities, Paramount Market Publishing.
 • Olejniczuk-Merta A., red. (2002), Rynek a rodzina. Nowe postrzeganie dzieci w rodzinie i na rynku, „Polityka Społeczna”, nr 4.
 • Piaget J. (1966), Studia z psychologii dziecka, PWN, Warszawa.
 • Polski Program Jakości Obsługi, Raport „Miliardy złotych w rękach dzieci” 2013.
 • Siuda P. (2013), Dzieci Sieci 2.0, kompetencje komunikacyjne młodych, Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk.
 • Solomon M.R. (2006), Zachowania i zwyczaje konsumentów, Helion, Gliwice.
 • Solomon M., Bamossy G., Askegaar S. (1999), Consumer Behavior. A European Perspective, Prentice Hall Europe, Paris.
 • Szczepański J. (1981), Konsumpcja a rozwój człowieka. Wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji, PWE, Warszawa.
 • Szlendak T. (2005), Leniwe maskotki, rekiny na smyczy. W co kultura konsumpcyjna przemieniła mężczyzn i kobiety, Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, Warszawa.
 • Webb R.C. (1999), Psychology of the Consumer and its Development: An Introduction, Kluwer Academic, New York.
 • Wygotsky L.S. (2006), Narzędzie i znak w rozwoju dziecka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • [www 1] http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/nts_spolecz_inform_w_polsce-2013.pdf (dostęp: 01.03.2014).
Notes
,
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-d84a71cf-32e6-4b48-986e-9a459937bbc4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.