Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 368 | 205-222

Article title

Zastosowanie rozwiązań e-government w jednostkach samorządu terytorialnego

Content

Title variants

EN
Use of e-government solutions in local government units

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule opisano technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) i ich zastosowanie w administracji publicznej. Podjęto próbę zdefiniowania terminu e-Government, ukazując sposoby pomiaru jego efektywności oraz dokonując oceny poziomu rozwoju takich wdrożeń w Polsce. Przedstawiono cele, korzyści i bariery związane z wdrażaniem i użytkowaniem tego typu rozwiązań. Następnie skupiono się na ich wykorzystaniu w jednostkach samorządu terytorialnego. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na możliwość zastosowania technologii ICT w jednostkach administracji publicznej oraz ukazanie korzyści, jakie z takich wdrożeń wynikają. Przeprowadzony przegląd literatury oraz analiza danych statystycznych pozwoliły na ocenę dostępnej wiedzy oraz poziomu rozwoju opisywanego zjawiska w Polsce na tle innych krajów członkowskich Unii Europejskiej.
EN
The paper discusses possibilities offered by information and communication technologies (ICT) and their use in public administration. It defines the “e-Government” term and shows ways of measuring its efficiency, attempting to analyse its development in Poland at the same time. Then it presents purposes, advantages and barriers associated with e-Government implementations. In the last part of this paper, the author focuses on usage of the ICT in local government units. The main objective of the paper is to emphasize possibility of applying ICT in public administration units and advantages which result from this kind of implementations. The review of literature enables assessment of the existing knowledge. Statistical data analysis let the author evaluate the level of development of described phenomenon in Poland against the background of other EU member countries.

Year

Volume

368

Pages

205-222

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Informatyki i Komunikacji. Katedra Inżynierii Wiedzy

References

 • Chen Y.C., Gant J. (2001), Transforming Local e-Government Services: The Use of Application Service Providers, “Government Information Quarterly”, Vol. 18, T. Janowski, M. Janssen (eds.), Elsevier, s. 343-355.
 • Cornford J., Richter P. (2007), Customer Focus in UK e-Government: Or, Putting the Politics Back into e-Government, “International Journal of Business Science and Applied Management”, Vol. 2, Iss. 1, s. 34-46.
 • Dillon S., Deakins E., Hofmann S., Räckers M., Kohlborn T. (2015), A Longitudinal Study of Local E-Government Development: The Policy Maker Perspective [w:] ECIS 2015 Completed Research Papers, ECIS 2015 Proceedings, Association for Information Systems (AIS), Twenty-Third European Conference on Information Systems (ECIS), Münster, Germany, s. 1-16.
 • Eynon R., Dutton W.H. (2007), Barriers to Networked Governments: Evidence from Europe, “Prometheus. Critical Studies in Innovation”, Vol. 25, Iss. 3, S. Macdonald (ed.), Routledge, s. 225-242.
 • Grant G., Chau D. (2006), Developing a Generic Framework for e-Government, “Journal of Global Information Management”, Vol. 13, J. Zhang (ed.), IGI Global, s. 1-30.
 • Griffin D., Halpin E. (2005), An Exploratory Evaluation of UK Local e-Government from an Accountability Perspective, “The Electronic Journal of e-Government”, Vol. 3, Iss. 1, F. Bannister (ed.), Academic Publishing International Ltd, Reading, UK, s. 13-28.
 • Grodzka D. (2007), E-administracja w Polsce [w:] J. Adamiec i in. (red.), Infos, Wydawnictwo Sejmowe dla Biura Analiz Sejmowych, Warszawa, s. 1-4.
 • Hossain M.S., Zander P.O., Jonasen T.S. (2014), An Evaluation of the State of Local e-Governance in Bangladesh [w:] M. Janssen, F. Bannister, O. Glassey, H. Scholl, E. Tambouris, M. Wimmer, A. Macintosh (eds.), Electronic Government and Electronic Participation: Joint Proceedings of Ongoing Research, Posters, Workshop and Projects of IFIP EGOV 2014 and EPart 2014, IOS Press, Amsterdam, s. 267-275.
 • Luterek M. (2010), E-government. Systemy informacji publicznej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Nabafu R., Maiga G. (2012), A Model of Success Factors for Implementing Local e-Government in Uganda, “The Electronic Journal of e-Government”, Vol. 10, Iss. 1, F. Bannister (ed.), Academic Publishing International Ltd, Reading, UK, s. 31-46.
 • Perdał R. (2014), Czynniki rozwoju elektronicznej administracji w samorządzie lokalnym w Polsce, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Perdał R. (2016), Factors of Local e-Government Development in Poland: The Case of the Poznań Agglomeration, „Quaestiones Geographicae”, vol. 35, nr 2, A. Kostrzewski (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 115-129.
 • Purón-Cid G. (2014), Measuring e-Government Efficiency from the Perspective of Implementers: The Case of e-Budgeting in Mexico [w:] M.P. Rodríguez-Bolívar (ed.), Measuring E-government Efficiency, Springer, New York, s. 111-134.
 • Rabaiah A., Vandijct E. (2011), A Strategic Framework of e-Government: Generic and Best Practice [w:] L. Worrall (ed.), Leading Issues in e-Government Research, Academic Publishing International Ltd, Reading, UK, s. 241-258.
 • Rodríguez-Bolívar M.P. (2014), The Need for Analyzing e-Government Efficiency: An Introduction [w:] M.P. Rodríguez-Bolívar (ed.), Measuring E-government Efficiency, Springer, New York, s. 1-7.
 • Schwester R. (2009), Examining the Barriers to e-Government Adoption, “The Electronic Journal of e-Government”, Vol. 7, Iss. 1, F. Bannister (ed.), Academic Publishing International Ltd, Reading, UK, s. 113-122.
 • Trajkovik V. (2010), ICT for Local Governments. Standards, Principles and Best Practices, NALAS, Skopje.
 • Witkowska M., Cholawo-Sosnowska K. (2006), Społeczeństwo informacyjne. Istota, rozwój, wyzwania, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Warszawa.
 • Worrall L. (2011), Introduction to Leading Issues in e-Government Research e-Government – Where Is It Taking Us and Our Governments [w:] L. Worrall (ed.), Leading Issues in e-Government Research, Academic Publishing International Ltd, Reading, UK, s. iii-xii.
 • Ziemba E., Papaj T., Jadamus-Hacura M. (2015), Czynniki sukcesu e-government – perspektywa Polski i województw, „Problemy Zarządzania”, vol. 13, nr 2(52), t. 1, B. Glinka (red.), Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warszawa, s. 176-191.
 • Ziemba E., Papaj T., Żelazny R. (2013), A Model of Success Factors for e-Government Adoption – The Case of Poland, “Issues in Information Systems”, Vol. 14, Iss. 2, G. DeLorenzo (ed.), International Association for Computer Information Systems, s. 87-100.
 • [www 1] http://www.local-level.org.uk/uploads/8/2/1/0/8210988/netresult.pdf (dostęp: 27.11.2017).
 • [www 2] http://www.oecd.org/mena/governance/36853121.pdf (dostęp: 27.11.2017).
 • [www 3] http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/UNPAN97453.pdf (dostęp: 25.11.2017).
 • [www 4] http://wrotapolski.info/ (dostęp: 25.11.2017).
 • [www 5] http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (dostęp: 25.11.2017).
 • [www 6] https://www.gov.pl/documents/31305/0/raport_wplyw_cyfryzacji_na_dzialanie_urzedow_administracji_publicznej_w_polsce_w_2015_r._-_wcag_0.pdf/9f9cb673-d98b-5dcc-07fb-1eb4ef4c8498 (dostęp: 27.11.2017).
 • [www 7] https://www.gov.pl/documents/31305/0/raport_pbs_mc_e_administracja_12.09.2016+%282%29+%281%29.pdf/ef7650bd-2ede-163b-a91d-cdc7da368165 (dostęp: 25.11.2017).
 • [www 8] https://www.gov.pl/cyfryzacja/raporty-dane-badania (dostęp: 25.11.2017).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-d85f2cd5-f008-458c-ac36-b1ee96918b86
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.