PL EN


2016 | 270 | 38-47
Article title

Państwo w poglądach polskich merkantylistów

Content
Title variants
EN
The idea of a state − the views of polish mercantilists
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Już na początku XVI w. w Polsce rozpoczął się powolny proces odchodzenia od ładu feudalnego, co związane było ze zmianą sposobu myślenia i nowym spojrzeniem na proces gospodarowania oraz na rolę państwa w tym procesie. W polskich realiach doktrynie merkantylizmu towarzyszyły ostre spory o kształt państwa i o uprzywilejowaną pozycję szlachty w życiu gospodarczym.
EN
The slow process of leaving feudal order started at the beginning of the 16th century also in Poland. It was connected with the changer of the way of thinking and new look at the process of management and the role of a state in that process. In Polish reality, the doctrine of mercantilism was accompanied with the strident dispute about the form of the state and the privilieged position of peerage.
Year
Volume
270
Pages
38-47
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Ekonomii
References
  • Blaug M. (2000), Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Danowska-Prokop B. (2006), Sytuacja gospodarcza i polityczna Polski doby merkantylizmu [w:] U. Zagóra-Jonszta (red.), Problemy ekonomiczne polskiego merkantylizmu, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
  • Hernas Cz. (1980), Barok, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Kula W. (1993), Rozwój gospodarczy Polski XVI-XVIII w., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Maciszewski J.(1986), Szlachta i jej państwo, Wiedza Powszechna, Warszawa.
  • Merkantylistyczna myśl ekonomiczna w Polsce XVI i XVII wieku. Wybór pism, wyboru dokonali J. Górski i E. Lipiński, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1958.
  • Merkantylizm i początki szkoły klasycznej. Wybór pism ekonomicznych XVI i XVII wieku, wyboru dokonał E. Lipoński, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1958.
  • Modrzewski A.F. (1953), Dzieła wszystkie. O poprawie Rzeczypospolitej, t. I, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
  • Modrzewski A.F. (1954), Dzieła wszystkie. Mowy, t. II, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISBN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-d88a4938-ae13-4ec6-ae8c-d0ea51af60f7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.