PL EN


2017 | 1 | 43-50
Article title

DOŚWIADCZENIE STAROŚCI – ROZWAŻANIA WOKÓŁ. POJĘĆ I ZJAWISK (NIE )OCZYWISTYCH

Content
Title variants
EN
Experiencing old age – considerations around the concepts and phenomena (not) for obvious
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony został rozważaniom o starości i doświadczeniu, rozumianym jako kategorie opisu, ale i zjawiska, cechujące się w dużej mierze oczywistością, głównie z powodu swojej powszechności. Autorka wyjaśnia i opisuje te kategorie, podejmując próbę ukazania ich wzajemnych relacji i uwarunkowań, a także osadzając je w kontekście ponowoczesności.
EN
The article is devoted to consideration of old age and experience, understood at categories of description, but also phenomena which are largely. Because of its universality. The author explains and describes these categories, attempting to show their mutual relations and determinants, and also embedding them in the context of postmodernity.
Year
Volume
1
Pages
43-50
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Śląski Wydział Pedagogiki i Psychologii
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-d8a3ea6e-7a02-40ee-b625-ec8a90efa1d4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.