PL EN


2011 | 91 | 31-44
Article title

Certyfikacja, audyt i działania korygujące w doskonaleniu systemu zarządzania jakością na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego

Title variants
EN
CERTIFICATION, AUDIT AND CORRECTING ACTION IN IMPROVING THE QUALITY ON THE EXAMPLE OF THE PRODUCTION COMPANY
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Konkurencyjność jest zależna od zadowolenia klienta. Zadowolenie to powstaje przez uwzględnienie jego potrzeb i poglądów w połączeniu z ciągłym doskonaleniem produkcji i usług. Podstawowym wymaganiem klienta jest jakość, a uzyskać ją można nie przez nawoływanie ludzi do cięższej pracy czy groźbami zwolnienia, lecz dzięki odpowiedniemu systemowi. W artykule przedstawiono uwarunkowania certyfikacji, audytu i działań korygujących w doskonaleniu systemu zarządzania jakością.
EN
Competitiveness is dependent on satisfying the customer. This satisfaction comes into existence through taking into account his needs and views combined with constantly improving production and services. Quality is the basic requirement of the customer, and it is possible to achieve this not through making people work harder of threatening them with dismissal but through the right system. In the article conditioning of the certification, the audit and corrective action in improving the quality management system is described.
Contributors
References
  • 1. Drummond H., W pogoni za jakością - Total Quality Management, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
  • 2. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
  • 3. http//miles.ae.krakow.pl/, 11.01.2011.
  • 4. Kompa A., Toruński J., Uwarunkowania jakościowe zarządzania przedsiębiorstwem usług komunalnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach nr 90, Seria: Administracja i Zarządzanie (17)2011, Siedlce 2011.
  • 5. Penc J., Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
  • 6. Toruński J., Zarządzanie jakością usług doradczych na przykładzie Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo- -Humanistycznego w Siedlcach nr 89, Seria: Administracja i Zarządzanie (16)2011, Siedlce 2011.
  • 7. Toruński J., Rachunek kosztów jakości w zarządzaniu spółdzielnią mleczarską, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach nr 88, Seria: Administracja i Zarządzanie (15)2011, Siedlce 2011.
  • 8. Wawak T., Zarządzanie przez jakość, cz. I. UJ, Kraków 1997.
  • 9. Wyrębek H., Zarządzanie jakością usług ubezpieczeniowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach nr 89, Seria: Administracja i Zarządzanie (16)2011, Siedlce 2011.
  • 10. Wyrębek H., Uwarunkowania procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowego, Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach nr 86, Seria: Administracja i Zarządzanie (13)2010, Siedlce 2010.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-d8c99079-9651-480f-83f1-5924dc5cd90b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.