Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 299 | 197-206

Article title

Big Data wyzwaniem dla zarządzania i rachunkowości

Authors

Content

Title variants

EN
Big Data - a challenge for management and accounting

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przedstawienie zmian w rachunkowości i zarządzaniu obserwowanych aktualnie oraz oczekiwanych w przyszłości w efekcie zwiększania się skali gromadzenia i wykorzystania dużych cyfrowych zbiorów danych. Opracowanie zostało przygotowane na podstawie przeglądu literatury. Analiza artykułów publikowanych w czasopismach naukowych z obszarów zarządzania i rachunkowości pozwoliła na wskazanie najważniejszych kierunków zmian w modelach działalności podmiotów gospodarczych, systemach zarządzania oraz wspomagających je rozwiązaniach informacyjnych z zakresu rachunkowości.
EN
The aim of the paper is to present changes in the area of management and accounting, currently undergoing and expected in the future as a result of Big Data development. The study was prepared on the basis of a literature review. Analysis of articles published in scientific management and accounting journals allowed to identify the most important directions of changes in the business models, management systems as well as accounting solutions.

Year

Volume

299

Pages

197-206

Physical description

Contributors

author
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem

References

 • Barton D., Court D. (2012), Making Advanced Analytics Work for You, „Harvard Business Review”, No. 90(10).
 • Bhimani A. (2015), Exploring Big Data’s Strategic Consequences, „Journal of Information Technology”, No. 30(1).
 • Brown B., Chui M., Manyika J. (2011), Are You Ready for the Era of ‘Big Data’, „McKinsey Quarterly”, No. 4.
 • Cao M., Chychyla R., Stewart T. (2015), Big Data Analytics in Financial Statement Audits, „Accounting Horizons”, No. 29(2).
 • Chen H., Chiang R.H., Storey V.C. (2012), Business Intelligence and Analytics: From Big Data to Big Impact, „MIS Quarterly”, No. 36(4).
 • Constantiou I.D., Kallinikos J. (2015), New Games, New Rules: Big Data and the Changing Context of Strategy, „Journal of Information Technology”, No. 30(1).
 • Davenport T.H., Barth P., Bean R. (2012), How Big Data is Different, „MIT Sloan Management Review”, No. 54(1).
 • Davenport T.H., Patil D.J. (2012), Data Scientist, „Harvard Business Review”, No. 90(10).
 • George G., Haas M.R., Pentland A. (2014), Big Data and Management, „Academy of Management Journal”, No. 57(2).
 • Griffin P.A., Wright A.M. (2015), Commentaries on Big Data’s Importance for Accounting and Auditing, „Accounting Horizons”, No. 29(2).
 • Kiron D., Prentice P.K., Ferguson R.B. (2012), Innovating with Analytics, „MIT Sloan Management Review”, No. 54(1).
 • Łada M., Burnet-Wyrwa W. (2015), Rozwój samoobsługowych systemów Business Inteligence a zmiany w rachunkowości zarządczej, „Studia Ekonomiczne”, nr 245.
 • Łada M., Kozarkiewicz A. (red.) (2008), Rachunkowość w otoczeniu nowych technologii, C.H. Beck, Warszawa.
 • Marciniak M., Szymczak M. (2015), Big data w zarządzaniu łańcuchem dostaw, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, nr 7.
 • Mayer-Schönberger V., Cukier K. (2013), Big Data: A Revolution that Will Transform How We Live, Work, and Think, Houghton Mifflin Harcourt, Boston.
 • McAfee A., Brynjolfsson E. (2012), Big Data. The Management Revolution, „Harvard Business Review”, No. 90(10).
 • Miciuła I., Miciuła K. (2015), Kluczowe trendy dla budowania biznesu w branży Big Data, „Studia Informatica”, nr 36.
 • O’Leary D.E. (2013), Big Data. The Internet of Things and the Internet of Signs, „Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management”, No. 20(1).
 • Płoszajski P. (2013), Big Data: nowe źródło przewag i wzrostu firm, „E-mentor”, nr 3(50).
 • Prescott E.M. (2014), Big Data and Competitive Advantage at Nielsen, „Management Decision”, No. 52(3).
 • Raczyńska M. (2013), Big Data – szanse i zagrożenia, „Edukacja – Technika – Informatyka”, nr 2(4).
 • Tabakow M., Korczak J., Franczyk B. (2014), Big Data – definicje, wyzwania i technologie informatyczne, „Informatyka Ekonomiczna”, nr 1(31).
 • Varian H.R. (2014), Beyond Big Data, „Business Economics”, No. 49(1).
 • Vasarhelyi M.A., Kogan A., Tuttle B.M. (2015), Big Data in Accounting: An Overview, „Accounting Horizons”, No. 29(2).
 • Waller M.A., Fawcett S.E. (2013), Data Science, Predictive Analytics, and Big Data: A Revolution That Will Transform Supply Chain Design and Management, „Journal of Business Logistics”, No. 34(2).
 • Warren Jr J.D., Moffitt K.C., Byrnes P. (2015), How Big Data Will Change Accounting, „Accounting Horizons”, No. 29(2).
 • [www 1] Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeczywistość_rozszerzona.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-d8f464be-1fd1-4e17-b753-ea0ae58fb7f9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.