Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 349 | 183-191

Article title

Wolność w koncepcji społecznej gospodarki rynkowej

Content

Title variants

EN
Freedom in the concept of a social market economy

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Koncepcja społecznej gospodarki rynkowej opiera się na wolności i odpowiedzialności ludzi. Umożliwia ona samorealizację jednostek i dobrobyt dla wszystkich poprzez konkurencję osiągnięć.
EN
The concept of a social market economy is based on individual liberty and responsibility. It enables to realize one’s full potential and to secure a high standard of living for everybody through competition of achievements.

Year

Volume

349

Pages

183-191

Physical description

Contributors

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych. Katedra Ekonomii Rozwoju i Polityki Ekonomicznej

References

 • Balcerowicz L. (1992), 800 dni. Szok kontrolowany, BGW, Warszawa.
 • Balcerowicz L. (1995), Wolność i rozwój. Ekonomia wolnego rynku, Znak, Kraków.
 • Bartyzel J. (2010), Ład i wolność [w:] T. Juszczak, Ordoliberalizm. Historia niemieckiego cudu gospodarczego, Wydawnictwo PROHIBITA, Warszawa.
 • Belka M. (1986), Doktryna ekonomiczno-społeczna Miltona Friedmana, PWN, Warszawa.
 • Czech A., Zagóra-Jonszta U. (2002), Niemiecki neoliberalizm jako teoretyczny fundament społecznej gospodarki rynkowej, PTE, Warszawa.
 • Czech-Rogosz J. (2005), Ewolucja społecznej gospodarki rynkowej w RFN, Wydawnictwo AE, Katowice.
 • Dahl M. (2015), Niemiecki model społecznej gospodarki rynkowej jako wzór dla polskich przemian systemowych po 1989 roku, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.
 • Erhard L. (2012), Dobrobyt dla wszystkich, PTE, Warszawa.
 • Eucken W. (2005), Podstawy polityki gospodarczej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 • Fałkowski J., Metelska-Szaniawska K. (2015), Przyczyny ustanawiania i stabilność konstytucji państwa – perspektywa ekonomiczna, „Gospodarka Narodowa”, nr 3.
 • Janiszewska D. (2015), Teoretyczna koncepcja społecznej gospodarki rynkowej według Alfreda Müller-Armacka, „Gospodarka Narodowa”, nr 3.
 • Jasiecki K. (2013), Kapitalizm po polsku. Miedzy modernizacją a peryferiami Unii Europejskiej, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 • Kuczyński W. (1992), Zwierzenia zausznika, BGW, Warszawa.
 • Mazuryk M. (2008), Ordoliberalizm a społeczna gospodarka rynkowa w Konstytucji RP, „Myśl Ekonomiczna i Prawna”, nr 2.
 • Miksch L. (1947), Wettbewerb als Aufgabe. Grundsätze einer Wettbewerbsordnung, Helmut Küpper Verlag, Godesberg.
 • Modzelewski K. (1993), Dokąd od komunizmu?, BGW, Warszawa.
 • Müller-Armack A. (1948), Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft, Verlag für Wirtschaft und Sozialpolitik, Hamburg.
 • Müller-Armack A. (1966), Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspolitik: Studien und Konzepte zur Sozialen Marktwirtschaft und zur Europäischen Integration, Verlag Rombach, Freiburg im Breisgau.
 • Müller-Armack A. (2003), Sterowanie gospodarką a gospodarka rynkowa. Konieczność nowej formy polityki gospodarczej [w:] E. Mączyńska, P. Pysz (red.), Społeczna gospodarka rynkowa. Idee i możliwości praktycznego wykorzystania w Polsce, PTE, Warszawa.
 • Oliwniak S. (2007), Zasada społecznej gospodarki rynkowej w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w latach 1998–2006 [w:] S. Oliwniak (red.), Ekonomiczne aspekty państwa demokratycznego, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok.
 • OTK ZU 2001, nr 1, poz. 4.
 • OTK ZU 2001, nr 4, poz. 82.
 • Przybyciński T. (2009), Ordoliberalizm a kształtowanie rynkowego ładu gospodarczego w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Przybyciński T. (2016), Własność prywatna w koncepcji społecznej gospodarki rynkowej, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 260.
 • Pysz P. (2008), Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej, WN PWN, Warszawa.
 • Röpke W. (1948), Die Gesellschaftskrisis der Gegenwart, Eugen Rentsch Verlag, Erlenbach– Zürich.
 • Röpke W. (2003), Czy niemiecka polityka gospodarcza jest prawidłowa? [w:] E. Mączyńska, P. Pysz (red.), Społeczna gospodarka rynkowa. Idee i możliwości praktycznego wykorzystania w Polsce, PTE, Warszawa.
 • Skarzyński R. (2002), Od liberalizmu do totalitaryzmu. Z dziejów myśli politycznej XX w., t. 2, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.
 • Włudyka T. (2013), Ordoliberalizm i społeczna gospodarka rynkowa w Niemczech, Wolters Kluwer Polska S.A., Warszawa.
 • Ząbkowicz A. (2014), Transformacja ładu instytucjonalnego. Samoregulująca się gospodarka z perspektywy Waltera Euckena i Karla Polanyi’ego [w:] P. Pysz, A. Grabska, M. Moszyński (red.), Ład gospodarczy a współczesna ekonomia, WN PWN, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-d8f4fd4b-168a-4526-ba37-ca154c437fdf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.