Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 274 | 89-98

Article title

Controlling w zrównoważonym modelu banku komercyjnego

Content

Title variants

EN
Controlling in the commercial bank sustainability model

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest określenie cech nowego modelu działalności bankowej oraz odpowiadających mu zmian w organizacji controllingu, zapewniających wsparcie procesu odbudowy zaufania społecznego do banków. Autorka na podstawie dokonanych analiz identyfikuje obszary działalności banków wymagające zmian oraz problemy organizacji i funkcjonowania controllingu. Wskazuje na zależności między zmianami modelu działalności banku i funkcjonowania controllingu. Odbudowa zaufania oraz aktualne tendencje w zarządzaniu wskazują na konieczność stosowania zasad zrównoważonego rozwoju w działalności bankowej. Zasady zrównoważonego rozwoju wytyczają także nowy kierunek rozwoju koncepcji controllingu bankowego
EN
The aim of this study is to determine the qualities of the new bank business model and to present the outline of necessary developments in controlling’s organization and functioning, which are essential to the process of rebuilding public confidence in banking institutions. Author, on the basis of the conducted analyses, identifies the weak areas of bank activity as well as controlling’s organization and functioning problems. She points out the interactions between the changes in bank activity model and controlling’s functioning. Restoring public confidence and prevailing tendencies in management implicate the necessity of applying the rules of sustainability in bank business. Moreover, the rules of sustainability bring a new direction in bank controlling conception of development – towards the sustainable controlling.

Year

Volume

274

Pages

89-98

Physical description

Contributors

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu. Wydział Finansów i Zarządzania. Katedra Finansów i Rachunkowości

References

 • Cescutti M., Koch E., Egli A. (1998), Virtuelle Unternehmen. Herausforderung an Management und Controlling, "Controller Magazin", nr 3.
 • Jajuga K. (2009), Pomiar stabilności i zarządzanie ryzykiem systemu bankowego - lekcje z kryzysu [w:] J. Szambelańczyk (red.), Polski sektor bankowy w perspektywie roku 2030, SGH&ZBP, Warszawa.
 • Jeucken M. (2001), Sustainable Finance and Banking - The Financial Sector and the Future of the Planet, Earthscan Publishing, London.
 • Jeucken M. (2004), Sustainability in Finance. Banking on the Planet, Eburon, Delf.
 • Kotliński G., Kulińska-Sadłocha E. (2010a), Odbudowa zaufania jako czynnik przetrwania i dalszego rozwoju banków [w:] S. Partycki (red.), Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Kotliński G., Kulińska-Sadłocha E. (2010b), Zaufanie jako element rozwoju nowego systemu bankowego w Polsce [w:] A. Janc (red.), Stabilizowanie sektora bankowego w okresie kryzysu, Wydawnictwo UE, Poznań.
 • Kulińska-Sadłocha E. (2011), Reorganizacja systemu controllingu bankowego w następstwie globalnego kryzysu finansowego [w:] A. Gospodarowicz (red.), Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Bankowość, Wydawnictwo UE, Wrocław.
 • Kulińska-Sadłocha E. (2013), Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako przesłanka nowego modelu bankowości [w:] S. Partycki (red.), Innowacyjność i przedsiębiorczość w warunkach kryzysu, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Orłowski W. (2009), Dziesięć przyczyn kryzysu i ich analiza [w:] J. Szambelańczyk (red.), Polski sektor bankowy w perspektywie roku 2030, SGH&ZBP, Warszawa.
 • Schierenbeck H. (2001), Controlling als integriertes Konzept ertrags- und wertorientierter Banksteuerung [w:] H. Schierenbeck, B. Rolfes, S. Schuller (eds.), Handbuch Bankcontrolling, Gabler, Wiesbaden.
 • Schierenbeck H. (2003), Ertragsorientiertes Bankmanagement, tom 2, Risiko- -Controlling und integrierte Rendite -/Risikosteuerung, Gabler, Wiesbaden.
 • Szambelańczyk J. (2009), Kapitał społeczny jako warunek stabilności systemu bankowego [w:] J. Szambelańczyk (red.), Globalny kryzys finansowy i jego konsekwencje w opiniach ekonomistów polskich, Związek Banków Polskich, Warszawa.
 • Weber O., Feltmate B. (2016), Sustainable Banking: Managing the Social and Environmental Impact of Financial Institution, University of Toronto Press, Toronto.
 • [www 1] http://www.ey.media.pl (dostęp: 10.03.2016).
 • [www 2] http://www.igc-controlling.com (dostęp: 10.04.2013).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-d95cf0a2-3f48-495b-b7b9-270d66504dd9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.