Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 385 | 94-109

Article title

Łódź na nowym jedwabnym szlaku. Analiza przypadku

Content

Title variants

EN
Łódź on the new silk road. A case study

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Kiedy w 2013 r. Chińczycy po raz pierwszy zaprezentowali koncepcję budowy Nowego Jedwabnego Szlaku (NJS), sieć kolejowych połączeń miała prowadzić przez Polskę leżącą na odcinku najkrótszego lądowego połączenia Chin z Europą Zachodnią. Od samego początku ważnym punktem na planowanej trasie była Łódź – czwarte co do wielkości oraz trzecie pod względem liczby mieszkańców miasto w Polsce. Dzięki dogodnej lokalizacji oraz dużemu potencjałowi kreatywnemu to właśnie Łódź, jako silny ośrodek gospodarczy i akademicki, dostała szansę na wyspecjalizowanie się w szerokim spektrum usług logistycznych. W prezentowanym artykule autorki spróbują ocenić przebieg dotychczasowej współpracy władz miasta z partnerami z Chin oraz zidentyfikować mocne i słabe strony Łodzi w kontekście dalszej współpracy z Państwem Środka, jak również w odniesieniu do planów rozwojowych ośrodka na najbliższą przyszłość.
EN
When in 2013 the Chinese first presented the concept of building the New Silk Road (NSR), the railway network was to go through Poland, the shortest land connection of China to Western Europe. From the very beginning Łódź, the fourth largest and the third most populated city in Poland, was one of the most important points on the planned route. Łódź, a strong economic and academic centre with a convenient location and large creative as well as innovative potential, was given the chance to specialise in a wide range of logistics services. In the very article, the Authoresses will try to evaluate the current cooperation of the city of Łódź authorities with partners from China and to identify strengths and weaknesses of Łódź in a context of further Sino-Polish cooperation as well as the city development plan for the near future.

Year

Volume

385

Pages

94-109

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Katedra Badań Operacyjnych
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Katedra Badań Operacyjnych

References

 • Bartosiewicz A., Szterlik P. (2019), Łódź’s Benefits from the One Belt One Road Initiative, “International Journal of Logistics Research and Applications”, Vol. 22, Iss. 1, s. 1-17.
 • Biskupski Z. (2017), PEKAES już codziennie rusza na Jedwabny Szlak. Zapewnia przewóz towarów nawet małym firmom, „Dziennik Bałtycki”, 7 marca, http://www.dziennikbaltycki.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/z-kraju-i-ze-swiata/a/pekaesjuz-codziennie-rusza-na-jedwabny-szlak-zapewnia-przewoz-towarow-nawet-malymfirmom,11858840/ (dostęp: 19.03.2018).
 • Bulis A., Skapars R. (2014), Development of “New Silk Road” Northern Branch through Seaport of Riga in Latvia, “Procedia – Social and Behavioral Sciences”, Vol. 150, s. 1222-1229.
 • Chengdu Hatrans YHF Intermodal Logistics (2013), “New Vision of Silk Road” China–Europe International AIR-TRAIN from Chengdu/China to Poland/Europe, Łódź.
 • China’s Twelve Measures for Promoting Friendly Cooperation with Central and Eastern European Countries (2015), 26 January, http://www.china-ceec.org/eng/zdogjhz_1/t1410595.htm (dostęp: 30.01.2019).
 • Coraz większy ruch na Jedwabnym Szlaku (2018), „Rynek Infrastruktury”, 9 listopada, https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/kolej/coraz-wiekszy-ruch-na-jedwabnym-szlaku-64976.html (dostęp: 26.01.2019).
 • Czubiński R. (2017a), Łódź: Nowa bocznica na Olechowie. Pierwsza od lat, „Rynek Kolejowy”, 1 czerwca, https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/lodz-nowabocznica-na-olechowie-pierwsza-od-lat-81962.html (dostęp: 27.01.2019).
 • Czubiński R. (2017b), Nowy Jedwabny Szlak: Łódzkie w awangardzie, „Rynek Kolejowy”, 28 marca, http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/nowy-jedwabny-szlaklodzkie-w-awangardzie-80983.html (dostęp: 18.03.2018).
 • Czubiński R. (2019), Hatrans: Przyszłość połączenia Łódź–Chengdu jest niezagrożona, „Rynek Kolejowy”, 4 kwietnia, https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/ hatrans-przyszlosc-polaczenia-lodz-chengdu-jest-niezagrozona-91362.html (dostęp:22.05.2019).
 • Czy Łódź straciła pozycję na Nowym Jedwabnym Szlaku, czy też może ją umacnia? (2018), Tu Łódź, 14 listopada, https://www.tulodz.pl/wiadomosci,czy-lodz-stracilapozycje-na-nowym-jedwabnym-szlaku-czy-tez-moze-ja-umacnia,wia5-3273-11354.html (dostęp: 26.01.2019).
 • Darda M. (2017), Europejskie Centrum Logistyczne za 1 mld w Łodzi?, Urząd Miasta Łodzi, 19 października, https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/nie-dla-lodzi-europejskie-centrum-logistyczne-id15926/2017/10/19/ (dostęp: 10.04.2018).
 • Dadabaev T. (2018), “Silk Road” as Foreign Policy Discourse: The Construction of Chinese, Japanese and Korean Engagement Strategies in Central Asia, “Journal of Eurasian Studies”, Vol. 9, Iss. 1, s. 30-41.
 • Engelhardt J. (2013), Polityka państwa w zakresie transportu intermodalnego w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki”, nr 778(22), s. 57-80.
 • Gałczyńska M. (2018), Kolej na Chiny, czyli ‘Nowy Jedwabny Szlak’. Syczuan coraz bliżej Łódzkiego, 8 października, https://lodz.onet.pl/kolej-na-chiny-czyli-nowyjedwabny-szlak-syczuan-coraz-blizej-lodzkiego/7ddk4yn (dostęp: 26.01.2019).
 • Główny Urząd Statystyczny (2017), Rocznik statystyczny handlu zagranicznego 2017, Warszawa.
 • Grabski B. (2017), Odpowiedź na interpelację nr 11113 w sprawie przetargu Agencji Mienia Wojskowego na sprzedaż działki pod terminal kontenerowy w Łodzi, 28 kwietnia, Warszawa.
 • Hatrans YHV Logistics (2013), New Silk Road. Fastest Connection China–Europe–China, Łódź.
 • Huang Y. (2016), Understanding China’s Belt & Road Initiative: Motivation, Framework and Assessment, “China Economy Review”, Vol. 40, s. 314-321.
 • Janocha A. (2018), Powstaje Central European Logistic Hub – Nowa Dzielnica Przemysłowa w Łodzi, Urząd Miasta Łodzi, 10 października, https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/powstaje-central-european-logistic-hub-nowa-dzielnica-przemyslowaw-lodzi-id23605/2018/10/10/ (dostęp: 27.01.2019).
 • Jaroń M. (2018), Inwestycje w Łodzi. Gigantyczne centrum logistyczne BSH oficjalnie otwarte, „Gazeta Wyborcza”, 5 kwietnia, http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,23230664,inwestycje-w-lodzi-gigantyczne-centrum-logistyczne-bsh-oficjalnie.html (dostęp: 27.01.2019).
 • Jedwabny Szlak ominie Polskę? W tle rosyjskie i niemieckie firmy (2018), „Do Rzeczy”, 15 maja, https://dorzeczy.pl/kraj/64425/Jedwabny-Szlak-ominie-Polske-W-tle-rosyjskie-i-niemieckie-firmy.html (dostęp: 27.01.2019).
 • Jest decyzja o budowie portu multimodalnego pod Łodzią (2019), Portal Samorządowy, 5 lipca, https://www.portalsamorzadowy.pl/wydarzenia-lokalne/jest-decyzja-o-budowie-portu-multimodalnego-pod-lodzia,128451.html (dostęp: 7.07.2019).
 • Kapczyńska K. (2017), Chiński smok stawia na Łódź, „Puls Biznesu”, 26 kwietnia, https://www.pb.pl/chinski-smok-stawia-na-lodz-860320 (dostęp: 14.04.2018).
 • Kapczyńska K. (2018), Łódź na Jedwabnym i Bursztynowym Szlaku, „Puls Biznesu”, 18 lutego, https://www.pb.pl/lodz-na-jedwabnym-i-bursztynowym-szlaku-905899 (dostęp: 20.04.2018).
 • Karolewska H. (2017), Nie dla Łodzi europejskie centrum logistyczne?, Urząd Miasta Łodzi, 19 października, https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/nie-dla-lodzi-europejskie-centrum-logistyczne-id15926/2017/10/19/ (dostęp: 9.04.2018).
 • Łódzka SSE zawarła porozumienie z węzłem kolejowym w Chengdu (2017), „Bankier”, 21 września, https://www.bankier.pl/wiadomosc/Lodzka-SSE-zawarla-porozumieniez-wezlem-kolejowym-w-Chengdu-4010195.html (dostęp: 26.01.2019).
 • Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (2015), Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku, Warszawa.
 • Na obrzeżach Łodzi powstanie gigantyczny hub logistyczny. Poczta Polska w natarciu (2018), Tu Łódź, 30 kwietnia, https://www.tulodz.pl/wiadomosci,na-obrzezachlodzi-powstanie-gigantyczny-hub-logistyczny-poczta-polska-w-natarciu-wideo,wia5-3273-8016.html (dostęp: 27.01.2019).
 • Pawłowski Ł. (2017), Poczta Polska zawarła porozumienie z China Post, „Bankier”, 25 września, https://www.bankier.pl/wiadomosc/Poczta-Polska-zawarla-porozumienie-z-China-Post-4011499.html (dostęp: 27.01.2019).
 • PCC Intermodal (2018), Terminal Kutno, http://www.pccintermodal.pl/terminal-kutno/ (dostęp: 24.04.2018).
 • Polskie firmy zyskały sprzymierzeńca na Nowym Jedwabnym Szlaku (2018), TVP Info, 22 listopada, https://www.tvp.info/40084233/polskie-firmy-zyskaly-sprzymierzenca-na-nowym-jedwabnym-szlaku (dostęp: 26.01.2019).
 • Rulski M. (2017), O Nowym Jedwabnym Szlaku rozmawiamy z Tomaszem Grzelakiem Prezesem Zarządu firmy Hatrans, Tu Łódź, 13 stycznia, https://www.tulodz.com/wiadomosci,o-nowym-jedwabnym-szlaku-rozmawiamy-z-tomaszem-grzelakiem-prezesem-zarzadu-firmy-hatrans,wia5-3266-739.html (dostęp: 30.03.2018).
 • Rutkiewicz P. (2018a), Chińczycy zainwestują w Łodzi? Zainteresowania nie tracą, „Gazeta Wyborcza”, 18 września, http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,23930946,inwestycje-w-lodzi-z-chinskim-kapitalem-chinczycy-nie-traca.html?disableRedirects=true (dostęp: 26.01.2019).
 • Rutkiewicz P. (2018b), Łódzkie przedsiębiorstwa walczą o chiński rynek. Sukces misji gospodarczej, „Gazeta Wyborcza”, 28 marca, http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,23203600,lodzkie-przedsiebiorstwa-walcza-o-chinski-rynek-sukces-misji.html (dostęp: 26.01.2019).
 • Są tereny, można budować w Łodzi centrum logistyczne (2017), „Na kolei”, 24 lutego, https://www.nakolei.pl/sa-tereny-mozna-budowac-lodzi-centrum-logistyczne/ (dostęp: 27.01.2019).
 • Skrzydło J. (2018), Odpowiedź na interpelację nr 9193 w sprawie projektu Nowego Jedwabnego Szlaku z Chin do Polski, 18 lipca, Warszawa.
 • Spedcont (2019), Możliwości techniczne terminalu kontenerowego, Łódź, http://www.spedcont.pl/oferta.html (dostęp: 27.01.2019).
 • Urząd Statystyczny w Łodzi (2016), Statystyka Łodzi, Łódź.
 • Urząd Statystyczny w Łodzi (2018), Łódź w liczbach 2017, Łódź. Urząd Transportu Kolejowego (2016), Analiza rynku kolejowych przewozów intermodalnych, Warszawa.
 • Urząd Transportu Kolejowego (2018a), Terminal Kontenerowy Spedcont Łódź, https://www.utk.gov.pl/pl/dostep-do-infrastruktur/dostep-do-infrastruktur/mapa-obiektowinfrastru/terminale-intermodalne/12967,Terminal-Kontenerowy-Spedcont-Lodz.html (dostęp: 23.04.2018).
 • Urząd Transportu Kolejowego (2018b), Terminale intermodalne, https://www.utk.gov.pl/ (dostęp: 24.04.2018).
 • Urząd Transportu Kolejowego (2018c), Przewozy intermodalne w 2017 roku. Podsumowanie Prezesa UTK, Warszawa.
 • Wiśniewski S. (2014), Spójność sieci transportowych województwa łódzkiego w świetle analiz grafowych, „Transport Miejski i Regionalny”, nr 9, s. 22-28.
 • Zalando & Goodman świętują zawieszenie wiechy w podłódzkim Głuchowie (gm. Tuszyn) (2018), Tu Łódź, 25 kwietnia, https://www.tulodz.pl/wiadomosci,zalandogoodman-swietuja-zawieszenie-wiechy-w-podlodzkim-gluchowie-gm-tuszyn-wideofoto,wia5-3273-7942.html (dostęp: 27.01.2019).
 • Zarząd Województwa Łódzkiego (2016), Regionalny plan transportowy województwa łódzkiego spełniający kryteria warunkowe ex ante dla celu tematycznego 7 do RPO WŁ na lata 2014-2020, Łódź.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-d9638a29-58a0-44b2-840c-0cd65e88dd80
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.