Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 2(76) | 38-43

Article title

Ekonomiczna efektywność inwestycji w komercyjne nieruchomości mieszkaniowe w Krakowie

Authors

Content

Title variants

EN
Economic efficiency of investment in commercial residential properties in Cracow

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł poświęcony jest problematyce ekonomicznej efektywności inwestycji w komercyjne nieruchomości mieszkaniowe na obszarze Miasta Krakowa. W części teoretycznej poruszono problematykę dotyczącą rodzajów inwestycji oraz przedstawiono wady i zalety inwestowania w nieruchomości. W części empirycznej pokazano założenia badania efektywności inwestycji oraz porównano stopy zwrotu z kapitału zainwestowanego w lokale mieszkaniowe w Krakowie oraz w wybrane inwestycje finansowe, takie jak: lokaty bankowe, obligacje, akcje oraz fundusze inwestycyjne.
EN
The article is focused on economic efficiency of commercial residential investments. A theoretical part, based on literature review, discusses potential directions of economic investments, as well as it enumerates advantages and disadvantages of investing in real estate. An empirical part discusses the methodology of real estate investment evaluation. At the end, the article summarizes the results of a empirical study of real estate returns. In the study rates of return from commercial residential properties in Cracow are compared to those of selected benchmark alternatives: stocks, bonds, and other typical financial instruments.

Year

Issue

Pages

38-43

Physical description

Dates

published
2011

Contributors

  • Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland

References

  • Bryx M, Matkowski R,, Inwestycje w nieruchomości, Poltext, Warszawa 2001.
  • Henzel H. (red), Inwestycje na rynku nieruchomości, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2004.
  • Jajuga K., Inwestycje w procesie transformacji gospodarki Polski 1990-1999, Wyd. UMK Toruń 2002.
  • Jajuga K., Instrumenty finansowe [w:] Inwestycje finansowe, praca zbiorowa, AE we Wrocławiu, Wrocław 1997.
  • Jog V., Suszyński C., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 1993.
  • Kucharska-Stasiak E., Nieruchomość a rynek, PWN, Warszawa 1997.
  • Marcinek K., Finansowa ocena inwestowania w nieruchomości komercyjne, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2009.
  • Rogowski W., Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
  • Śmietana K., Nieruchomość jako składnik portfela inwestycyjnego, "Zeszyty Naukowe AE w Katowicach" nr 44.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1341-8841

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-d9dd6fe7-7699-4960-8497-1c990d4ed510
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.