PL EN


2015 | 250 | 50-62
Article title

Podejście potencjałowe do analizy miejskich obszarów funkcjonalnych

Authors
Content
Title variants
EN
Potential-based approach to the analysis of functional urban areas
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano podejście metodyczne do analizy miejskich obszarów funkcjonalnych (MOF) przez pryzmat ich potencjałów rozwojowych. Przedstawiono rozwiązanie koncepcyjne w tym zakresie oraz wyniki badania pilotażowego polskich metropolitalnych MOF. Według przyjętej metodyki można je sklasyfikowa w 3 podzbiory. Pierwszym – jednoelementowym – jest MOF Warszawy. Podzbiór drugi, wyróżniających się metropolitalnych MOF, tworzą MOF: Gdańska, Krakowa, Poznania oraz Wrocławia. Do trzeciego podzbioru pozostałych metropolitalnych MOF należą MOF: bydgosko-toruński, Katowic, Lublina, Łodzi i Szczecina. Artykuł wieńczą wnioski metodyczne do dalszych badań.
EN
A method concerning the potential-based approach to the analysis of functional urban areas (FUAs) is presented in the paper. The idea was conceptualized and tested in a pilot study on Polish metropolitan FUAs. Using the proposed method, they can be divided into the FUA of Warsaw (capital of Poland) and two groups: good performers (FUAs of Gdansk, Krakow, Poznan, Wroclaw) and remaining Polish metropolitan FUAs (of Bydgoszcz & Torun,
Year
Volume
250
Pages
50-62
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii
References
 • Kuźnik F., Klasik A., Szczupak B., Baron M. (2015), Koncepcja Regionalnej Polityki Miejskiej. Metodyka i studium przypadku, „Studia”, tom CLXIV, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, s. 154-182.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2013), Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce, dokument w serii „Planowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020”.
 • Nazarczuk J.M. (2013), Potencjał rozwojowy a aktywność inwestycyjna województw i podregionów Polski, Wydawnictwo UWM, Olsztyn.
 • OECD (2012), Redefining “Urban”: A New Way to Measure Metropolitan Areas, OECD Publishing.
 • OECD (2013), Definition of Functional Urban Areas (FUA) for the OECD Metropolitan Database, materiał opublikowany na stronie internetowej http://www.oecd.org/gov/regional-policy/Definition-of-Functional-Urban-Areas-for-the-OECD-metropolitan-database.pdf.
 • Piontek F. (2015), Wartości w gospodarowaniu potencjałem rozwojowym w procesie transformacji, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 41 (1/2015), s. 26-51.
 • Szlachta J., Dziemianowicz W., Szmigiel K., Nowicka P. (2009), Potencjał rozwojowy gmin województwa lubelskiego, „Barometr Regionalny”, nr 2(16), s. 17-27.
 • Śleszyński P. (2013), Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw, „Przegląd Geograficzny”, 85, 2, s. 173-197.
 • Uchwała Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Monitor Polski, Dziennik Urzędowy.
 • [www 1] http://sjp.pwn.pl/szukaj/potencja%C5%82.html (dostęp: 10.09.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-da59f405-063f-45b7-a643-3be81a985b85
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.